Novinky a názory / historie a teorie

ARCH 12 | 2012 : Just Good Ideas

Dobré nápady sú prejavom pozitívneho smerovania, ale aj potvrdením snahy ísť ďalej, mimo rámec zaužívaných konvencií.

Andrea Bacová , 17. 12. 2012

Dobré nápady sú znakom pokroku, predpokladom experimentovania a objavovania nových odpovedí. Kvalitná architektúra sa bez nich v zásade nezaobíde. S dobrým nápadom sa dá vyriešiť množstvo na prvý pohľad neriešiteľných problémov, dá sa ním aj výborne provokovať alebo aj prispieť k zásadným obratom v uvažovaní o architektúre. Postupne je tak možné odhaľovať nielen nové témy, ale aj formovať postoje a napokon aj názorové a myšlienkové prúdy.

Slovenská architektúra, tak ako ju zaznamenávame na stránkach nášho časopisu, disponuje množstvom invenčných a nekonvenčných nápadov. Počas tohto roku sme publikovali a recenzovali 55 inšpiratívnych realizácií, prinášajúcich nové pohľady na rôznorodé témy. Ak by sme chceli na základe tejto vzorky trošku teoretizovať, prišli by sme k názoru, že sa tu objavujú dva základné scenáre. Ten prvý – kozmopolitný – generuje architektúru zodpovedajúcu európskym štandardom – estetickým, stavebno-technickým, energetickým i ekologickým. Zastupujú ho predovšetkým administratívne a nákupné komplexy, biznis centrá a väčšie polyfunkčné a bytové objekty. Sú to zväčša veľmi seriózne a profesionálne zvládnuté domy, ktoré svedomito plnia požadované kritériá a vytvárajú kvalitný štandard. Bez problémov ich môžeme porovnávať s podobnými zadaniami riešenými aj v iných európskych krajinách. Druhý scenár je predsa len osobitejší, individuálnejší a špecifický. Reflektuje konkrétne, často nekonvenčné, privátne i verejné témy, ale aj lokálne zadania. Pri nich je architektonický prejav podstatne slobodnejší, zbavený zaužívaných univerzálnych, dnes už „globalizovaných“ postupov a štandardných schém. Spája sa so snahou objavovať jednoduchšími a v zásade aj lacnejšími prostriedkami nové koncepty a s nimi súvisiacu formálnu i obsahovú stránku architektúry. Je to scenár, ktorý postupne vytvára nový manévrovací priestor pre individuálne, ale aj úspornejšie riešenia. Zodpovedá našim konkrétnym podmienkam, ktoré sú v širšom európskom kontexte predsa len v určitých momentoch odlišnejšie, ale hlavne skromnejšie. Je to špecifikum, ktoré môže reflektovať osobitosť nášho kultúrneho prostredia v konkrétnych historických súvislostiach. Podobne, ako reaguje na svoje prostredie švajčiarska, talianska alebo dolnorakúska architektúra. V tomto momente sa nedá odhadnúť budúcnosť tohto smerovania, podstatné je uvedomenie si a následne aj rešpektovanie odlišností. Je to základný predpoklad existencie názorového pluralizmu v architektúre.

Andrea Bacová

     

OBSAH

TÉMA: JUST GOOD IDEAS

13 ÚVODNÍK

AKTUÁLNE14 SÚŤAŽE, VÝSTAVY

ROZHOVOR18 USILUJEM SA O JEDNODUCHOSŤ, ALE AJ O NOVÁTORSTVO...Ivan Matušík v rozhovore s Andreou Bacovou

REALIZÁCIE K TÉME20 IVAN MATUŠÍK: RODINNÝ DOM PATIO, NITRAAndrea Bacová: Bývanie trochu inak

26 BENJAMÍN BRÁDŇANSKÝ – VÍT HALADA: DOM C, HRNČIAROVCE NAD PARNOUIrakli Eristavi: New breed

32 RUDOLF KRULIAC: CHATA POD RYSMI, ŠTRBSKÉ PLESOMiloslav Neumann: Nová chata na starom mieste

36 RADOSLAV BUZINKAY – ANDREJ FERENČÍK – JAKUB VISKUPIČ: PENTHOUSE NUSSBERG, VIEDEŇDušan Kočlík: Bývanie na Orechovom vrchu

40 PETER CHABAN – MAREK RUDOHRADSKÝ – MARTINA RUDOHRADSKÁ: KILOWATT, TRNAVATomáš Umrian: Iná architektonická dimenzia

44 TOMÁŠ UMRIAN: VIACÚČELOVÁ MIESTNOSŤ FUTURE ROOM, BRATISLAVAMichal Lalinský: Interiérová etuda – rámec radostí

48 DAVID KOPECKÝ – PAVEL MEJTSKÝ – JÁN STUDENÝ: RODINNÝ DOM, MNÍŠEK POD BRDYImro Vaško: Posledné pra-obydlie ksa.

PROJEKTY K TÉME52 PETER ABONYI: RODINNÝ DOM, ŽILINA53 TOMÁŠ AMTMANN: ZÁHRADNÁ CHATA D1, BRATISLAVA

K TÉME54 REINHARD SEISS: VEĽKÝ PROJEKT MALÝCH KROKOV

VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ56 REFRESH 201257 HORIZONTAL FARM IN NEW DELHI58 CENA PROFESORA JOZEFA LACKA 2012

RECENZIA60 ONDŘEJ BENEŠ – OLDŘICH ŠEVČÍK: DROBNÉ PERLY ČESKÉ ARCHITEKTURY

INFORMÁCIE61 ČO NOVÉHO V PRÍPADE NOVEJ SYNAGÓGY V ŽILINE?62 MOJE NEBO JE V TVOJICH OČIACH IIINÁ KULTÚRA63 IVANA TLÁSKALOVÁ ZAVILLOVÁ: SPRAVODAJSTVO Z PRAHY 63 IMRO VAŠKO: ARCHITEKTÚRA POHYBLIVÉHO OBRAZU – BEYOND REALITY: SKYFALL A FASSBINDER...ENGLISH SUMMARY64 JUST GOOD IDEAS

Klíčová slova:

+ arch časopis

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři