Novinky a názory / zprávy

Architektonická súťaž ukazuje, ako by mohla vypadať Vyhliadková veža na Dubni

Porota rozhodla o najlepších projektoch vyhliadkovej veže nad Žilinou. V silné konkurencii zvíťazil návrh dvojice Ladislav Vikartovský a Gábor Nagy, ktorý presvedčil svojou jednoduchosťou a realizovateľnosťou. Hoci sa zatiaľ stavať nebude, veríme, že na hrebeni Malej Fatry vyrastie ďalšia zaujímavá stavba.

EARCH.CZ , 21. 6. 2016

Idea postaviť vyhliadkovú vežu na hrebeni kopca Dubeň nie je nová. Už v roku 1995 mesto Žilina vypísalo architektonickú súťaž, ktorej účelom bolo navrhnúť tam architektonické riešenie ikonickej stavby v tvare dvojkríža. Mala sa nachádzať približne na priesečníku hrebeňa kopca Dubeň a osi Národnej ulice. Tento zámer realizovaný nebol. Aj vďaka tomu je dnes možné opätovne sa venovať tejto téme, ale v menšej mierke a bez silného podtextu, ktorý do nej prinášal symbol dvojkríža.

Počas letného študentského workshopu krajinnej architektúry Mesto ZAhrada, ktorý sa konal 10. – 14. augusta 2015 na Stanici Žilina-Záriečie, vznikli základné podklady pre novú súťaž návrhov. Vyhlasovateľ a organizátor mali ambíciu, aby súťaž priniesla kvalitné riešenie, ktoré bude adekvátne dnešným technickým a finančným možnostiam a aby jej výsledok bol realizovaný.

Aké boli vstupné požiadavky súťaže?

Umiestnenie veže bolo dané platným územným plánom a tvarom terénu.

Výška veže bola zvolená tak, aby vzhľadom na navrhnuté umiestnenie poskytovala kvalitný výhľad predovšetkým na mesto Žilina, ale aj na severnú stranu od hrebeňa.

Veža bude viditeľná z Národnej ulice, Hlinkovho námestia a Farských schodov. Bolo preto na uvážení súťažiacich nielen to, ako bude pôsobiť bezprostredne pri jej päte, ale aj to, ako bude pôsobiť v týchto diaľkových pohľadoch.

Objekt veže mal byť riešený pre účel vyhliadky, nemali sa tam nachádzať nijaké iné prevádzky.

Dubeň má potenciál byť parkovým lesom celomestského významu. Veža bude objektom, ktorý má potenciál zatraktívniť blízke okolie pre širokú verejnosť a iniciovať väčšie využívanie a skultúrňovanie areálu kopca Dubeň v budúcnosti.

Výsledky

1. miesto // Ladislav Vikartovský, spolupráca: Gábor Nagy 2. miesto // Karol Gregor, Jakub Herza, Viktória Mravčáková 3. miesto // Tomáš Beneš odmena bez určenia poradia // Peter Gál, Peter Vranka odmena bez určenia poradia // Márius Žitňanský, Vladimír Šimkovič, Peter Gonda, Ľubica Dubeňová, Jana Fečkaninová odmena bez určenia poradia // H3T architekti: Jiří Ksandr, Vít Šimek, Tomáš Madro, Darina Bartková

Viac informácií na webe.

Verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov Vyhliadková veža na Dubni vyhlásila Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra. Spracovateľom súťažných podmienok a organizátorom bol ateliér 2021 s. r. o.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři