Novinky a názory / zprávy

ČVUT v Praze slavnostně otevře Novou budovu v Dejvicích

Slavnostní otevření nové budovy ČVUT v pražských Dejvicích proběhne 22. února 2011 ve 14.00 hodin, za účasti studentů, zástupců akademické obce ČVUT a čestného hosta prezidenta republiky Václava Klause.

EARCH.CZ , 17. 2. 2011

Nová budova ČVUT byla vystavěna během osmnácti měsíců na pozemku v dejvickém kampusu v návaznosti na budovy Fakulty stavební, Studentského domu a Národní technické knihovny. „Pro ČVUT je největší stavební investicí za posledních 35 let, pokud jde o budovy využívané pro vědu, výzkum a pedagogické účely,“ řekl rektor ČVUT prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.

Umístění Nové budovy ČVUT volně navazuje na dostavbu areálu vysokých škol podle vítězného návrhu architektů F. Čermáka a G. Paula z přelomu 50. a 60. let 20. století. Jejich záměrem tehdy bylo vytvořit volnou prostorovou kompozici objektů v zeleni, rozvíjející původní zastavovací plán Dejvic profesora A. Engela z 20. let. Podoba nové budovy vznikla v ateliéru Šrámková architekti. Architektonický návrh tohoto ateliéru vzešel ze soutěže 35 týmů a vybrala jej komise složená z významných architektů.

Autoři chtěli podle svých slov na tomto místě postavit dům rozumný, trochu chudší tak, aby vedl studenty ke skromnosti, jednoduchý až obyčejný. „Dům, který není příliš choulostivý na nepořádek, má svou vnitřní důstojnost a jak věříme, je bez exkluzivního soudobého designu. Také má v sobě některé prvky, které se dnes už moc nepoužívají. Je v něčem jako ze staré školy – to proto, aby v budoucnu nezestárnul, aby byl trochu mimo čas,“ vysvětluje prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková. „Celá dispozice je přes atria přirozeně provětrávána a v letním období v noci řízeně nachlazována. Intenzita umělého osvětlení je automaticky regulována a celý objekt je z hlediska provozních nákladů navržen jako energeticky vysoce úsporný.“

Generálním projektantem budovy bylo na základě veřejné soutěže VPÚ Deco a.s. Technický dozor investora zajišťovala firma Gleeds Česká republika, s.r.o., a koordinátorem bezpečnosti práce byla firma Mirro, s.r.o.

Nová budova ČVUT vyrostla na pozemku s celkovou rozlohou téměř 7 000 m2. Celková podlažní plocha je 34 584 m2 a obestavěný prostor má kapacitu 147 041 m3. Investiční náklady ve výši 1160 mil. Kč jsou pokryty investičními zdroji ze státní dotace ve výši 999 mil. Kč a vlastními zdroji ve výši 161 mil. Kč.

„Do těchto nákladů jsou započteny především náklady na pořízení stavebních objektů včetně zabudovaného interiérového vybavení, audiovizuální techniky, orientačního a informačního systému, dále náklady na technickou a dopravní infrastrukturu včetně posílení propojení výpočetního centra v Zikově ulici a objektu D Fakulty stavební optickým kabelem, náklady na archeologický průzkum a projektovou dokumentaci akce. Dále jsou do investičních nákladů zahrnuty náklady na řízení přípravy a realizace akce. Neinvestiční náklady kryté vlastními zdroji ve výši 65 mil. Kč byly použity především na volné interiérové vybavení, telefonické přístroje a také na zajištění architektonické soutěže. Celkové rozpočtové náklady ve výši 1225 mil. Kč sestávající z uvedené dotace 999 mil.Kč a vlastních zdrojů 226 mil. Kč byly dodrženy a nepřekročeny,“ uvedl prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc., prorektor pro výstavbu a investiční činnost ČVUT v Praze.

Nový objekt bude sloužit především studentům Fakulty architektury a Fakulty informačních technologií ČVUT. Provozně a dispozičně je budova navržena jako univerzální, s výukovými prostory pro technické obory. Charakteristickým rysem návrhu je transparentnost těchto prostor. Prosklené příčky umožňují průhledy do učeben, seminárních místností, ateliérů, ale i do pracoven vyučujících.

Hlavní kubus půdorysného tvaru „L“ doplňují tři kvádry poslucháren. Vynechaný půdorysný segment je v přízemí vydlážděn a tvoří tak vstupní nádvoří, které bude sloužit jako shromažďovací i otevřený výukový prostor. Budova má osm nadzemních a tři podzemní podlaží (kapacita hromadných garáží je 316 stání). Tři podzemní podlaží jsou z převážné části určena pro parkování osobních vozidel. V prvním podzemním podlaží jsou navíc umístěny provozy hospodářského zázemí, počítačových učeben, modelárny, prostory sochařského ateliéru a další prostory technického zařízení.

Na hlavní vstup navazuje recepce, v přízemí je dále umístěno studijní oddělení, centrální šatny a kapacitní přednáškové sály pro 80, 100, 180 a 300 posluchačů. V dalších nadzemních podlažích jsou učebny, ateliérové i jiné výukové a speciální prostory a pracovny pedagogů. Kolem atrií spojují tyto místnosti ochozy a chodby. V každém nadzemním podlaží jsou vždy čtyři speciálně vybavené seminární učebny. Obecně vždy jedna na podlaží bude vybavena dvojitou projekcí a ostatní jednoduchou projekcí. Uprostřed dispozic jsou pak navrženy zasedací místnosti, respiria a hygienická zařízení.

Klíčová slova:

realizace

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři