Novinky a názory / zprávy

ERA21 02/2011- detail.cz-sk-pl-hu

Motto: Důležitá je souběžnost, nikoli hierarchie... řekl Cecil Balmond

Cecil Balmond , 22. 4. 2011

„Co zůstává neměnné, je motivace vstupovat do tvůrčího dialogu mezi architekturou a stavitelstvím.“

Foto: eArch
Nejprve jsem vnímal stavitelství jako cosi podřízeného, jako nauku umožňující stavět budovy… Pak jsem začal uvažovat o tom, co tyto pravidelné rastry z uzavřených čtverců a obdélníků vlastně jsou; uzavírají prázdný, neživý prostor? Pokusil jsem se nahlédnout věc znovu. Nevěřil jsem tomuto pojetí. Odpovědi jsem nacházel v rané řecké matematice, v pravidlech proporcí vedoucích k podřízenému a řídicímu celku a k sledu řádů, které přinášejí vyváženost interiéru. Řecké pojetí symetrie, koncept živosti spočívající v užití souběžných pravidelných rytmů, není až tak vzdálené současné teorii komplexity jako postupnému rozvíjení simultánních, sobě podobných vzorců. Žijeme v době, kdy je vše možné a již neexistuje žádný základ pro formulaci manifestů – postmoderní vyústilo v samém důsledku v absenci smyslu. S chabým pochopením pro motivaci formy vede modernismus k minimalistickým slepým uličkám. Hledí na zevnějšek, nadále tak podléhá objektovosti a udržuje vnímání architektury jako umění. Nikdo se nedovolává geometrie, nikdo do ní nenahlíží a neklade si otázky po formálních archetypech. Ty jsou zapomenuty. Místo toho jsou s pomocí počítačů vyhledávána rychlá řešení díky generování forem, jež je zcela závislé na softwaru. Zbývají však nevyřčené příběhy. Hledání formy, zkoumání schopnosti instinktu překonávat předsudky přináší řadu otázek… cyklus nápadů a dodatečných zdůvodňování vede od jednoho začátku k dalšímu – a tyto jsou současně podrobovány řadě průběžných posuzování a vnitřní kritice. Co zůstává neměnné, je motivace vstupovat do onoho tvůrčího dialogu mezi architekturou a stavitelstvím a psaní nových příběhů.

Cecil Balmond

(*1943) je architekt, stavební inženýr, designér, umělec, myslitel a spisovatel. Léta pracoval ve vedoucí pozici ve společnosti ARUP, založil její výzkumnou platformu AGU, propojující architekty s matematiky, programátory, umělci, hudebníky a vědci. Kromě vlastních realizací, především mostních konstrukcí, úzce spolupracoval na projektech s architekty Šigeru Banem, Remem Koolhaasem, Tojo Itóem nebo Danielem Libeskindem, z umělců například s Anishem Kapoorem. Je autorem knih Number 9 (1998), Element (2007) a Informal (2002), věnujících se matematice, procesům navrhování a vnímání prostoru. Jako pedagog nyní působí na Škole navrhování Pensylvánské univerzity, vyučoval také na Harvardu, Yale a LSE. www.balmondstudio.com

 

Obsah ERA 2/2011

MOTTO - CECIL BALMOND

5 MOTTO - CECIL BALMOND

6 AKTUALITY

8 RECENZE

12 PRŮVODCE BUDAPEŠŤ AKTUÁLNĚ! BÁLINT KÁDÁR

14 INTRO - MOMENTY, LUCIA NIMCOVÁ

16 TÉMA STAVEBNÍ DETAIL JOSEF CHYBÍK

20 ROZHOVOR - VŠECHNY KÓTY V HLAVĚ, ROZHOVOR MARCELY STEINBACHOVÉ S MIRKO BAUMEM / BAUM & BAROŠ ARCHITEKTI

26

REALIZACE - KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN V LITOMYŠLI, ANTONÍN NOVÁK, PETR VALENTA, RADOVAN SMEJKAL, RADEK ŠTEFKA / D.R.N.H.

32 REALIZACE - SPRÁVA LESŮ MĚSTA PÍSKU, MARTIN RAJNIŠ, MARTIN KLODA, DAVID KUBÍK / E-MRAK

38 REALIZACE - MUZEUM POLSKÉHO LETECTVÍ V KRAKOVĚ, JUSTUS PYSALL, PETER RUGE / PYSALL . RUGE ARCHITEKTEN /BARTŁOMIEJ KISIELEWSKI

42 REALIZACE - BYTOVÝ DŮM OSTRAVSKÁ BRÁNA, LADISLAV KUBA, TOMÁŠ PILAŘ

46 REALIZACE - NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM ARCIOPATSTVÍ PANNONHALMA, DICK SIKKES, ÉVA ALBEL / RS I ROELEVELD-SIKKES

50 REALIZACE - RODINNÝ DŮM VE ZLÍNĚ, LIBOR CHOVANEC, LUDĚK RÝZNER / OK PLAN ARCHITECTS

54 REALIZACE - AKÁTOVÁ VĚŽ V ŽIDLOCHOVICÍCH, PAVEL JURA

56 REALIZACE - MÓLO – KULTÚRNY PAVILÓN V MARTINE, MARTIN LEPEJ, MICHAL RIABIČ / UNIFORM ARCHITECTS

58 REALIZACE - NÁMĚSTÍ HERBERTA HOOVERA VE VARŠAVĚ, MACIEJ MIŁOBĘDZKI, OLGIERD JAGIEŁŁO, JERZY SZCZEPANIK-DZIKOWSKI, MARCIN SADOWSKI / JEMS ARCHITEKCI

66 IDEA - PARTICIP Č. 124, TOMÁŠ VANĚK

68 TRENDY

78 PŘÍLOHA - TRENDY V OSVĚTLOVÁNÍ, JIŘÍ PLCH

84 PŘÍLOHA - PODLAHOVINY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB, PAVEL NEUDERT

86 PŘÍLOHA - OKNO DO SVĚTA DVEŘÍ, VLADIMÍR HOLÝ

90 PŘÍLOHA - FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU OKEN, RADKA SEDMIDUBSKÁ

94 PŘÍLOHA - STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2011, JANA TYRICHOVÁ

102 REALIZACE - KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN, EVA JIŘIČNÁ / EVA JIRICNA ARCHITECTS / AI – DESIGN

Klíčová slova:

časopis ERA21

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři