Novinky a názory / zprávy

ERA21 5/2010 - Duše města

Richard Burdett: „Navzdory problémům překotné urbanizace neztrácejí města schopnost inovace a adaptace.“ Richard Burdett - profesor urbanismu na Londýnské škole ekonomických a politických věd a ředitel tamějších programů Cities a Urban Age.

ERA21 , 19. 11. 2010

Města na celém světě přitahují migranty vidinou lepších příležitostí. Každý nový obyvatel města však znamená zátěž pro jeho klíčové orgány svým nárokem na domov a jeho infrastrukturu. Ekonomická krize jen zvýraznila nesoulad mezi dostupnými zdroji a náklady. Způsob, jakým jsou města navržena, řízena a obývána, je zásadní pro jejich sociální a ekonomický blahobyt. Rozloha města a index zastavěnosti určují vzdálenosti, jaké musejí lidé denně urazit, i způsob, jakým je zdolávají. V expandujícím Mexico City připadá 360 aut na tisíc obyvatel, což je dvakrát víc než v New Yorku s kompaktní hustou zástavbou. Díky investicím do veřejné dopravy jezdí do práce autem pouhá třetina Newyorčanů, v Londýně používá na denní dojíždění veřejnou dopravu 95 % nejbohatších obyvatel. Kompaktní, méně suburbanizované prostředí – podpořené důmyslným systémem veřejné dopravy – je nejen prostorově efektivnější, ale umožňuje svým obyvatelům pohyb s malými finančními i ekologickými náklady. Jako v lidském těle, i ve městě vznikají problémy – zácpy, plýtvání, znečištění, násilí a nerovnost. Protože je však jeho základní funkcí sdružování jednotlivců, má potřebné zdroje i kapacitu pro inovaci a adaptaci. Pokud jsou diagnóza a postup léčby správné, je možné města uzdravit.

 

Foto: eArch
OBSAH časopisu ERA21 č. 5/2010

 

  1. editorial / Richard Burdett 6 aktuality 8 recenze 12 průvodce/ Horní Slezsko aktuálně! / Bartek Nawrocki, Vojtek Czapnik 12 intro / Harmonie v hustém městě / Michael Wolf 16 téma/ Nic není samozřejmé / Václav Havel 18 výzkum/ Cronocaos 30 teorie/ Města na pokraji chaosu / Deyan Sudjic 34 projekt / Dům zuby nehty / Adam Caruso, Peter St. John,Thomas Demand 36 teorie / Existenciální úloha architektury / Juhani Pallasmaa 40 projekt / Přehodnocení štěstí / Aldo Cibic 42 teorie/ Města generace etického konzumu / Stefan Behnisch 44 výzkum / Prázdné Nizozemsko, spojení architektury a idejí / Rietveld Landscape 46 teorie / Modernismus / Fumihiko Maki 47 diskuze / Jaké jsou limity urbanizace? 64 idea / Zrcadlový vrch / Kateřina Šedá 68 trendy 76 příloha / 12. Designblok / Larisa Blichová 78 příloha / Městský mobiliář/ Vladimír Holý 86 příloha / Fasády včera a dnes /Jan Stavinoha

     

  • autor: ERA21 *
  • publikováno: * 19. 11. 2010

Klíčová slova:

časopis ERA21

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři