Novinky a názory / zprávy

Fakulta architektury ČVUT otevírá nový studijní program Krajinářská architektura

Akreditační komise MŠMT ČR udělila v dubnu 2015 Fakultě architektury ČVUT v Praze (FA ČVUT) akreditaci pro nový studijní program Krajinářská architektura. Přihlášky ke studiu je možné podávat do 15. června 2015.

EARCH.CZ , 9. 6. 2015

Nový 3 letý bakalářský studijní program bude od října 2015 připravovat studenty pro oblast komplexní péče o krajinu, s důrazem na propojení s architekturou, urbanismem a výtvarným uměním. Studium v programu Krajinářská architektura bude dvoustupňové vysokoškolské studium (bakalářské, magisterské), uspořádané do sériového řetězce dvou samostatných studijních programů. Akreditace magisterského studijního programu Krajinářská architektura je plánována v roce 2018. Do budoucna se připravuje doktorský program.

Architektura a krajinářská architektura představují dva obory, které se v 21. století přibližují více než kdykoliv v minulosti, a spolupráce mezi nimi je nezbytným předpokladem úspěšných projektů. Světové školy architektury dnes běžně nabízejí interdisciplinární vzdělání, paralelní kurzy architektury a krajinářské architektury nebo integrované kurzy environmentálního urbanismu.

V rámci mezioborového studia budou některé přírodovědné předměty vyučovány na České zemědělské univerzitě v Praze, předměty z oblasti architektury, techniky, společenských věd a umění na Fakultě architektury ČVUT v Praze. „Skladba studijních předmětů umožní absolventům nového oboru Krajinářská architektura orientovat se v aktivitách spojených s širokou škálou stavebních činností. Předností je důraz na praktické znalosti a technickou vybavenost“, vysvětluje Ing. Vladimír Sitta, vedoucí Ústavu krajinářské architektury FA ČVUT.

Krajinářský architekt, absolvent FA ČVUT v Praze, bude široce vzdělaným profesionálem, který se uplatní jako krajinářský architekt ve svobodném povolání, v projektových týmech, státní správě nebo na manažerských pozicích. Díky znalostem architektury a urbanismu bude hrát důležitou roli v plánovacích procesech v oblasti ochrany a tvorby prostředí.

Zájemci o studium jsou zváni na Den otevřených dveří, který se na Fakultě architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6 koná v sobotu 13. června 2015. Elektronickou přihlášku lze podávat do 15. 6. 2015, písemnou přihlášku do 19. 6. 2015. Přijímací zkoušky do nového studijního programu se konají 29. - 30. 6. 2015.

Aktuálně platná pravidla pro přijímací řízení lze nalézt na http://fa.cvut.cz/Cz/PrijimaciRizeni.

Více informací o novém oboru na http://www.fa.cvut.cz/Cz/Ustavy/15120

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 9. 6. 2015
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři