Novinky a názory / architektonické soutěže

Kapli sv. Anny u Pelhřimova čeká revitalizace. Je vyhlášená soutěž

Město Pelhřimov vyhlásilo architektonickou soutěž - bude kultivovat barokní kapli sv. Anny na návrší severně nad městem. Foto: Město Pelhřimov

Město Pelhřimov bude kultivovat barokní kapli sv. Anny na návrší severně nad městem. Jak bude vypadat prostor v blízkosti kaple? Jak zachovat cennou kulturní památku? O tom rozhodne architektonická soutěž. Návrhy je možné posílat do 3. dubna.

Markéta Pražanová / EARCH.CZ , 6. 3. 2024

Poutní kaple sv. Anny, postavená v letech 1699–1700 pelhřimovským císařským rychtářem, je působivým krajinotvorným prvkem. Raně barokní jednolodní sakrální stavba je v současnosti bez střechy a v havarijním stavu. Neutěšeně působí i její bezprostřední okolí. „Město Pelhřimov se dlouhodobě snaží získávat významné kulturně-společenské stavby do svého vlastnictví a zamezit jejich další degradaci. Proto usilujeme také o novou náplň a nalezení vhodné podoby této významné stavby i jejího bezprostředního okolí. Předpokládáme, že se podaří vytvořit svébytnou a atraktivní lokalitu, která bude lákat k návštěvě obyvatele města i turisty,“ říká starosta Ladislav Med.

Úkolem účastníků architektonicko-krajinářské soutěže je navrhnout takové řešení revitalizace kaple a jejího okolí, které potvrdí památkovou hodnotu objektu a kulturně historický vývoj oblasti a zároveň doplní areál o další aktualizované funkce využití. Soutěž je otevřená všem autorizovaným architektům a inženýrům, kteří mohou posílat své návrhy řešení do 3. dubna 2024. Poté je posoudí porota složená jak ze zástupců města, tak nezávislých architektů a odborníků a vybere to nejvhodnější řešení. 

Zadavatel rozdělil řešené území na 1. a 2. etapu. Obě etapy musí být realizovatelné samostatně a musí fungovat i v případě, že by se jedna z částí nerealizovala. První  etapa má za cíl vyřešit revitalizaci okolí raně barokní kaple v rozsahu řešeného území – část A – o rozloze 2490 m². Ve druhé etapě se od soutěžících očekává navrhnout vhodné formy obnovy památkově chráněného objektu kaple sv. Anny v návaznosti na přilehlé revitalizované okolí (řešené území - část B – o rozloze 1350 m², zastavěná plocha kaple 100 m².

Foto: Situace – hranice řešeného území je rozdělena na 2 etapy.

V porotě zasednou zkušení architekti: prof. Ivan Kroupa a Jana Moravcová z Prahy, krajinářský architekt Petr Velička z Velkého Meziříčí a Petr Todorov z Brna. Město bude při jednání zastupovat starosta Ladislav Med, místostarostové Zdeněk Jaroš a Karel Kratochvíl a vedoucí investičního odboru Tomáš Petera. Při posuzování soutěžních návrhů budou přítomni také zástupci Úseku památkové péče Pelhřimov, Národního památkového ústavu a Spolku Zelené srdce. „Soutěžní návrhy budeme posuzovat 17. dubna 2024. Soutěž je anonymní, nebudeme znát autory návrhů. Postupovat budeme podle kritérií, stanovených soutěžními podmínkami, tedy kvalita architektonického řešení, komplexnost, uměřenost a realizovatelnost návrhu,“ vysvětluje předseda poroty prof. Ivan Kroupa.

Vítěz soutěže by měl bezprostředně po soutěži zpracovat všechny fáze projektové dokumentace na okolí kaple. Návrh vhodné formy obnovy památkově chráněné kaple bude předmětem další etapy revitalizace lokality po diskuzi s památkáři. „Zpracování projektové dokumentace kaple samotné bude podmíněno nalezením koncensu o budoucí podobě kaple s Národním památkovým ústavem. Zároveň je nutné zajistit na obnovu kaple dostatek finančních prostředků ze strany města“, doplňuje starosta Ladislav Med.

Foto: Screenshot obrazovky virtuální prohlídky interiéru kaple a jejího blízkého okolí. Odkaz na virtuální prohlídku naleznete zde: http://www.bimin.cz/kaple-pelhrimov/

Soutěžní podmínky a podklady k soutěži nalezenete na portálu e-zakazky.

Jako bonus pro čtenáře portálu EARCH redakce ve spolupráci se SCAN4BIM připravila pro soutěžící virtuální prohlídku interiéru kaple a jejího přilehlého okolí. Virtuální prohlídku naleznete pod odkazem.

Panoramatické snímky byly pořízeny 3D laserovým skenerem Leica BLK360 a proto si soutěžící mohou stáhnout rovněž mračno bodů ve formátu e57 kaple sv. Anny a okolí zde.

  • autor: Markéta Pražanová / EARCH.CZ *
  • publikováno: * 6. 3. 2024
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři