Novinky a názory / zprávy

Město je věda. Tomáš Hudeček vysvětlí, jak fungují města 21. století

Centrum architektury a městského plánování (CAMP) uvede novou trilogii přednášek Tomáše Hudečka s názvem Městověda, která se bude věnovat tématům fungování města, komunikace i možnosti zapojení obyvatel. Divákům tak nabídne vhled do zákulisí Prahy a vysvětlí základní principy toho, jak se takové město řídí a spravuje. První z přednášek s názvem Město jako živý organismus bude živě vysílána zde ve čtvrtek 4. února od 19 hodin.

Centrum architektury a městského plánování (CAMP) , 10. 2. 2021

Bývalý pražský primátor, docent městského stavitelství a nově ředitel Sekce rozvoje města Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) Tomáš Hudeček uvádí v CAMPu nový třídílný cyklus přednášek s názvem Městověda. Přednášky, jejichž hlavním tématem je fungování měst, jsou postavené na osobní zkušenosti Hudečka s městským rozvojem a plánováním.

„Město je velký a pomalý organismus. Než postavíme „nový most“, stihneme v průběhu procesu jeho tvorby změnit práci a mnohdy i partnera. Myšlenka výstavby „silničního okruhu“ existuje v Praze přes 40 let. Za tu dobu statisticky polovina obyvatel zemřela. Nikdo nemůže městu dost dobře rozumět, přesto však po právu vyžadujeme usměrňování jeho rozvoje,“ popisuje Tomáš Hudeček a v přednáškách objasní, jak městu lépe naslouchat a jak v něm chápat naši malou roli.

Městověda rovněž vychází i z Hudečkovy knihy Řízení a správa města, kde ve třech dílech popisuje podstatu fungování měst a jejich správy. První kniha zasazuje fenomén měst do kontextu vývoje naší reality, přírody a společnosti. Druhá kniha podrobně popisuje podstatu lidských rozhodnutí a umisťuje je do řídících vrstev města – městské samosprávy a městské administrativy. Třetí kniha, případová studie Prahy, poukazuje na největší problémy správy milionového města, kde se v poslední části věnuje krizovému řízení v době povodní v Praze v roce 2013.

„Jsem velmi rád, že můžeme široké veřejnosti alespoň částečně objasnit velmi složitý organismus města a vysvětlit, jakou roli v něm každý z nás zastává. Díky pochopení komplikované struktury se tak můžeme v rozvoji Prahy posunout zas o krok dál,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR. 

První přednáška s názvem Město jako živý organismus bude úvodem do tzv. městovědy a uskuteční se 4. února od 19 hodin. Dalšími tématy pak bude Město mezi dalšími městy a Město a my, lidé.

Publikace Řízení a správa města je ke stažení zde.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři