Novinky a názory / historie a teorie

Nová kniha | Oxymorón a pleonasmus

Kniha obsahuje editorský výběr 13 textů z let 1983-2009, jejichž autory jsou přední američtí teoretikové a historikové architektury, a odráží tak posun, k němuž došlo v interpretaci architektury od 60. let 20. století do naší doby.

EARCH.CZ , 30. 3. 2012

Název Oxymorón a pleonasmus. Texty kritické a projektivní teorie architektury

Editorka a autorka úvodního eseje Monika Mitášová

Vědecký redaktor Prof. Doc. PhDr. Marian Zervan, Ph.D.

Vydal Zlatý řez ve spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislavě, Praha 2011, vydání první

Doporučená prodejní cena 390 Kč

V prvním desetiletí 21. století se jako reakce na kritickou teorii architektury, která dominovala akademickému diskursu od 60. let 20. století, vyvinula teorie tzv. projektivní architektury. Jestliže kritická architektura a její teorie má ambice přispívat k chápání a výkladu světa prostřednictvím architektonické tvorby a zaujímat politická stanoviska ke společenským otázkám, projektivní architektura spíše než z filosofie a ideologie čerpá z managementu, nemá ambici svět měnit, nýbrž pragmaticky zajistit, aby co nejlépe fungoval. Oba směry uvažování se různou měrou projevují v soudobé architektonické praxi a pochopitelně se dostávají do vzájemných střetů a konfliktů.

Čítanka poslouží k základní orientaci čtenářů v soudobé teoretické debatě o architektuře, jak se profilovala v akademickém prostředí ve Spojených státech. Antologii otevírá zasvěcená úvodní stať editorky Moniky Mitášové, která rovněž opatřila každý text komentářem, poukazujícím na jeho význam a místo v rámci daného diskursu.

Obsah:

Kenneth Frampton: Za kritický regionalismus (1983) Michael K. Hays: Kritická architektura. Mezi kulturou a formou (1984) Mark Wigley: Dekonstruktivistická architektura (1988) Mary McLeod: Od postmodernismu k dekonstruktivismu (1989) Peter Eisenman: Terragni a idea kritického textu (1996-2004) Beatriz Colomina: Bitevní linie: E.1027 (1996) Stan Allen: Praxe vs. projekt ( 2001) Joan Ockman: Co je nového na „novém“ pragmatismu a co má společného s architekturou? (2001) Robert Somol & Sarah Whiting: Poznámky na okraj Dopplerova jevu a jiných modalit modernismu (2002) Michael Speaks: Navrhující (se) inteligence (2003) Jeffrey Kipnis: Je odpor marný? (2005) Sylvia Lavin: Líbat architekturu: Superdisciplinarita a matoucí média (2009)

Přípravu publikace umožnil Fulbright Visiting Scholar Program / Fulbrightův výzkumný program na School of Architecture, Planning and Preservation Columbia University, New York, září 2009 – březen 2010.

Publikace vychází s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky a J. W. Fulbright Commission in the Slovak Republic / Komisie J. W. Fulbrighta v Slovenské republice.

Foto: eArch

Klíčová slova:

kniha teorie

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři