Novinky a názory / zprávy

Zacelené Vítězné náměstí. Okolí Dejvické bude dostaveno, Praha připravuje soutěž na 4. kvadrant

Proměna okolí Vítězného náměstí v Dejvicích bude dokončena Foto: Zdroj: IPR

Rada hl. města dnes schválila zapojení města do přípravy architektonické soutěže na tzv. 4 kvadrant Vítězného náměstí, tedy na jeho poslední nedostavěnou část. Území, které je vymezené ulicemi Evropská, Šolínova a Jugoslávských partyzánů nalezne novou podobu v mezinárodní soutěži, která proběhne formou tzv. soutěžního workshopu. Naváže tak na původní Engelův návrh, který vznikl již před 100 lety.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy , 30. 5. 2022

Vítězné náměstí, které projde proměnou podle návrhu studie Pavel Hnilička Architects and Planners, tak čeká další architektonická soutěž, která rozhodne o jeho poslední nedostavěné části. Po 100 letech by se tak měl naplnit plán architekta Engela.

Cílem soutěžního workshopu je nalézt novou podobu a optimální architektonické a urbanistické řešení severozápadní části Vítězného náměstí. Soutěž bude pořádat společnost Fourth Quadrant, která je spolu s Vysokou školou chemicko-technologickou (VŠCHT) majitelem pozemků. Přilehlé komunikace pak vlastní hlavní město. Na přípravě soutěže se podílí také městská část Praha 6, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a další hlavní aktéři v území.

„Soutěžní workshop bude financován soukromými vlastníky a bude sloužit jako platforma pro přípravu návrhu, který bude reflektovat veřejné i soukromé zájmy v území. V soutěži budou samozřejmě zohledněny přilehlé projekty a koncepční studie, které již Praha pořídila. Tedy především projekt rekonstrukce Vítězného náměstí a Koncepci revitalizace veřejného prostoru Kampusu Dejvice,“ říká Petr Hlaváček, I. náměstek primátora.

„Jsem za hlavní město Prahu rád, že se architektonické a urbanistické soutěže stávají zcela součástí hledání ideálního řešení daného území a že do přípravy soutěže se zapojí všichni, kterým na území záleží. Zcela samozřejmou složkou procesu bude také zapojení obyvatel na participaci,“ dodává Petr Zeman, předseda výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči.

Soutěž naváže na urbanistický koncept Antonína Engela, který ve 20. letech 20. století předurčil dnešní podobu Dejvic, ale i na záměry Prahy na revitalizaci Vítězného náměstí a rozvoj veřejných prostranství Kampusu Dejvice. „Vítězný návrh pro dostavbu 4. kvadrantu doplní již existující návrh přeměny Vítězného náměstí, který vzešel z mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěže, kterou jsme v roce 2018 spolupořádali,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Mezinárodní soutěž proběhne formou takzvaného soutěžního workshopu, který bude neanonymní. Soutěžní porota, tedy i zadavatelé a zástupci hlavního města a městské části Praha 6 budou vést se soutěžícími v průběhu workshopu přímý dialog. Porota následně vybere do soutěže asi 10 účastníků. V 1. fázi soutěže připraví účastníci koncept, který bude v 2. fázi rozpracován do architektonického návrhu. Celá soutěž bude probíhat v souladu se soutěžním řádem ČKA. Do přípravy zadání soutěže bude zapojena i veřejnost.

Více informací na webu zde.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři