Technologie / služby

Jak budovat komunitu pomocí konstrukčních prvků

Další z projektů oceněný v minulém ročníku Holcim Awards. Porota vybrala tento projekt studentů Univerzity v indonézii kvůli jeho zaměření na výchovné aspekty realizace stavby. Promyšlená pedagogická koncepce zavádí myšlenku low-tech, a podrobný návrh projektu slouží jako impuls pro budování komunity. Tento proces ve výsledku posiluje místní komunitu.

Kristýna Šilhánová , 15. 11. 2013

Projekt nabízí představu architektury jako prostředku pro vzdělávání lidí, jeho hlavní přínos vidí například v možnosti naučit venkovské komunity rozvíjet vlastní vize na lepší kvalitu života. Toho dosáhneme tím, že architekturu vytvoříme přenositelnou: způsob vytváření architektury i konstrukce slouží jako aktivizační prvek pro komunity a společnosti. Ta při podobných aktivitách nalezne svou sílu a soudržnost. Projekt není jen o budování architektonického prvku ale o nalezení vlastního potenciálu. Zdůrazňuje roli architektury jako nástroje změny směrem k lepšímu životu.

Primárním cílem této skupiny iniciativ je tak spíše snaha o vytvoření prostředku pro vzdělávání a upevňování společenských vazeb, spíše než samotná konstrukce vlastní budovy. Proces budování struktury se používá ke zvýšení tradiční formy indonéské sociální soudržnosti. Objevování různých aspektů projektu, hledání řešení problémů a společná komunikace napomáhá lidem v integraci a v dosažení stanovených cílů. Projekt je demonstrován na společenství tří vesnic v okresech Boyolali a Sumedang na Jávě, pomocí stanovení druhu a počtu nutných procesů a strategií. Místní hodnoty, místní zdroje, místní znalosti a dovednosti vytvářejí důležité složky v procesu učení.

Projekt vytváří prostor pro komunitu díky otevřenému zadání, které umožňuje různé plánování činností na úrovni společenství. Důležitým prvkem projektu znovunalezení komunitního ducha gotong royong ,sociální hodnoty, která byla zakotvená v indonéské společnosti po generace.

Svým zaměřením na posilování sociální soudržnosti, projekt dále rozvíjí stávající znalosti členů komunity a také zavádí nové poznatky. Tento proces zvyšuje jak praktické dovednosti, právě posiluje pocit sounáležitosti. To je prvek v současné indonéské společnosti velmi důležitý a potřebný. Dokončená budova samotná slouží jako místo pro setkávání a sociální výměnu.

Další informace o soutěži HolcimAwards najdete ZDE, nebo na Facebooku.

Přihlásit svůj projekt do soutěže můžete na stránkách HolcimAwards.

Klíčová slova:

Holcim Awards vzdělávání

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři