Technologie /

Společnost Schüco vydala druhou zprávu o udržitelnosti

Energeticky úsporné okenní, dveřní a fasádní systémy zásadním způsobem přispívají k dosažení ambiciózních cílů v oblasti ochrany klimatu. Z tohoto důvodu společnost Schüco u svého produktového portfolia neustále usiluje o zvyšování energetické účinnosti a udržitelnosti a tím také k jeho šetrnosti vůči životnímu prostředí. Prostřednictvím již druhé zprávy o udržitelnosti, nyní za období 2017/2018, firma prokazuje svůj ekonomický, environmentální a sociální závazek k větší ochraně klimatu a životního prostředí. Tato zpráva, vytvořená na základě požadavků organizace Global Reporting Initiative (GRI), ilustruje zásadní význam udržitelnosti a transparentnosti pro firemní filozofii.

Schüco CZ s.r.o. , 6. 12. 2019

„Pro společnost Schüco udržitelnost nepředstavuje jen určitý trend, nýbrž jasný postoj. Považujeme se za průkopníky nejen v daném odvětví, ale také v přebírání odpovědnosti za podporu udržitelného myšlení ve stavebnictví jako takovém. Tento postoj tak pro nás neznamená pouze snahu o krátkodobý růst, ale myslíme tím i na příští generace,“ uvedl Andreas Engelhardt, Managing Partner společnosti Schüco International KG. Samotná firma již reaguje na zvyšující se nedostatek surovin, který má dopad zejména na stavebnictví. Díky stoprocentnímu přístupu k udržitelnosti Schüco jako dodavatel systémů promýšlí celý životní cyklus budovy: od plánování, výstavby a provozu až po demolici a recyklaci.

Certifikované produktové portfolio Schüco

Schüco je ve stavebnictví průkopníkem v oblasti vývoje certifikovaných produktů C2C (Cradle to Cradle) - suroviny mohou být po recyklaci znovu použity bez ztráty kvality. Schüco také nabízí řešení, která podporují certifikaci budov v souladu se standardy BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) a LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Společnost Schüco byla jedním z prvních subjektů ve stavebnictví, které získaly certifikaci organizace Aluminium Stewardship Initiative (ASI) za odpovědné využívání hliníku v rámci celého výrobního řetězce. Pro společnost je rovněž důležitá udržitelnost využití a výroby v segmentu PVC-U. Iniciativa pro zajištění udržitelnosti evropského odvětví PVC jí proto za toto úsilí udělila značku VinylPlus. Stále je však třeba podniknout další kroky – v budoucnu je totiž pro realizaci maximálního recyklačního potenciálu nutné uplatňovat řešení zohledňující celý výrobní řetězec.

Projekt Juvelen ve švédské Uppsale získal certifikaci Platinum, tedy vůbec nejvyšší ocenění mezinárodního systému udržitelnosti LEED

Odpovědné využívání zdrojů

Jako subjekt vyvíjející a poskytující produkty, které závisejí na přírodních zdrojích, ovlivňuje Schüco prostřednictvím své obchodní činnosti společnost a životní prostředí. Produkty by měly nejen zapůsobit svou kvalitou a bezpečností, ale také musejí splňovat nároky společnosti a životního prostředí. Jako dodavatel systémů proto firma aktivně přispívá k vytvoření udržitelného dodavatelského řetězce, čímž pomáhá minimalizovat rizika a snižovat jakékoli negativní dopady. V zájmu snižování emisí CO2společnost v ještě větší míře spoléhá na recyklaci a u surovin pro ni rovněž hrají klíčovou roli transparentnost původu. Společně s německou pobočkou Světového fondu na ochranu přírody vede Schüco kampaň za odpovědné využívání zdrojů ve stavebnictví a usiluje o stanovení vědecky podložených cílů v oblasti ochrany klimatu.

Prostřednictvím již druhé zprávy o udržitelnosti, nyní za období 2017/2018, firma prokazuje svůj ekonomický, environmentální a sociální závazek k větší ochraně klimatu a životního prostředí

Klíčová slova:

Schüco fasádní systémy

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři