Události /

IPR Praha uspořádá soutěžní workshop na úpravu Císařského ostrova

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy společně s městskými částmi uspořádá soutěžní workshop na úpravu Císařského ostrova a jeho bezprostředního okolí. V květnu a červnu proběhne série setkání, na kterých by se měla řešit obnova krajiny největšího pražského ostrova a hledat nové příležitosti jejího využití.

EARCH.CZ , 6. 5. 2015

Metoda soutěžního workshopu by mohla pomoci zlepšit výsledky velmi diskutovaného projektu nové čističky. Jde o speciální typ architektonické soutěže hojně využívané třeba v Německu v případech extrémně složitého území, do kterého zasahuje mnoho aktérů. To je i případ Císařského ostrova. „Kromě hlavního města, tří městských částí a čistírny odpadních vod mají svůj názor na budoucnost ostrova i zoo, Povodí Vltavy a další hráči,“ uvádí krajinářský architekt Štěpán Špoula z IPR Praha. Vybrané týmy proto usednou k jednomu stolu se všemi zainteresovanými stranami a budou hledat řešení, jak ostrov dále rozvíjet.

Dnes pozapomenutá část ostrova by tak mohla získat nový smysl a lépe propojit populární Stromovku s pravým břehem a zoologickou zahradou. Právě lepší propojení Prahy 6 a 7 s Trojou bude pro účastníky workshopů velkým tématem. Dále se budou muset vypořádat s parkováním v blízkosti zoo tak, aby bylo možné dopravně odlehčit přetížené Troji, ve hře je i nová lávka. Účastníci budou zároveň řešit úpravy veřejného prostoru lokalizovaného přímo na střeše budovy nové linky čistírny odpadních vod, která bude překryta zemním valem a bude veřejně přístupná.

„Císařský ostrov může být přirozeným rozšířením Stromovky. Kromě krásného koryta řeky zde najdete i lužní háj a nivní louky,“ dodává Špoula. Ostrov má podle něj potenciál být plnohodnotnou součástí rekreačního a přírodního území Trojské kotliny, když se podaří upozornit na hodnoty, které tu již jsou, a dále je rozvinout, ale kterých si člověk při rychlé cestě ze Stromovky do zoo zpravidla nevšimne. Principy dalšího rozvoje Císařského ostrova vychází z Koncepce pražských břehů, základního dokumentu města pro rozvoj veřejných prostor v okolí Vltavy.

Co s novou čističkou?

Rozšíření stávající čistírny odpadních vod, které se projektuje již několik let, nabízí příležitost upravit největší pražský ostrov tak, aby odpovídal svému významu ve městě.

„Císařský ostrov je prostorem mnoha zájmů. Tím veřejným je podpořit jeho důležitou roli v rámci Trojské kotliny a rozvíjet jeho rekreační potenciál,“ uvádí Tomáš Drdácký, zástupce starosty MČ Praha-Troja. „Souhlas se stavbou nové vodní linky jsme podmínili zpřístupněním většiny ostrova, jeho dobrým napojením na oba břehy i citlivým začleněním stavby do krajiny,“ dodává.

Lepší soužití s řekou

Trojská kotlina je unikátní vysokou koncentrací zábavních, sportovních a osvětových areálů v relativně zachovaném přírodním prostředí. Je zde Trojský zámek, zoologická a botanická zahrada, které přitahují každoročně velké množství návštěvníků. Vznikají ale problémy s koordinací mnoha aktivit, které oslabují přírodní hodnoty místa. Císařský ostrov je v bezprostřední blízkosti osy spojující Stromovku a Troju lávkami přetížen rekreačními aktivitami, v okolí areálu Ústřední čistírny odpadních vod je naopak ostrov neprostupný a vnímaný spíše jako průmyslová zóna.

Zapojit se může i veřejnost

První participační setkání a komentovaná prohlídka proběhla již v úterý 5. května ve Staré čistírně odpadních vod v Bubenči.

Důležité termíny:

5. května – participační setkání s veřejností (sběr informací pro zadání) v Muzeu Staré Čistírny od 17.00 do 19.00

11. května – I. Workshop - Konference v Zoo Praha s cílem vytvořit komplexní pohled na území. Doplněna o veřejně přístupnou část od 17.00 do 19.00

12. května – neveřejná exkurze do Staré vodní linky ÚČOV

28. května - II. Workshop – na IPR Praha – Neveřejná prezentace konceptů, zpětná vazba a diskuse

11. června – prezentace soutěžních projektů pro veřejnost – zpětná vazba pro rozhodování poroty v Muzeu Staré Čistírny od 17.00 do 19.00

12. června – III. Workshop – na IPR Praha – Neveřejné hodnocení návrhů, formulace společného memoranda pro budoucí rozvoj území.

25. června - Urban Walk - komentovaná procházka po Císařském ostrově a jeho okolí s architektem Petrem Kučerou a urbanisty z IPR Praha.

Červenec – Srpen – výstavy projektů na městských částech Praha 6, Praha 7 a Troja

V případě zájmu o další informace kontaktujte:

Mgr. Adam Švejda, IPR Praha, svejda@ipr.praha.eu, tel.: 603 524 310

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 6. 5. 2015
  • zdroj: * Tisková zpráva

Klíčová slova:

workshop Praha

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři