František Drtikol: Z fotografického archivu

Datum konání: 24.11.2013 (Celý den)

Čtvrtek, 5. Září 2013 - 10:30
| Napsal:

5. září – 24. listopadu 2013
Výstava se koná u příležitosti 130. výročí narození Františka Drtikola a je věnována Josefu Richardu Markovi, autorovi první Drtikolovy monografie (1938).

František Drtikol: Z fotografického archivu: Bez názvu, 1932 photo © František Drtikol - dědicové, 2013
Fotoalbum: 
František Drtikol: Z fotografického archivu: Bez názvu, 1932 photo © František Drtikol - dědicové, 2013
František Drtikol: Z fotografického archivu: Bez názvu, 1932 photo © František Drtikol - dědicové, 2013
František Drtikol: Z fotografického archivu: Bez názvu, 1932 photo © František Drtikol - dědicové, 2013
František Drtikol: Z fotografického archivu: Matka Země (varianta), 1931 - photo © František Drtikol - dědicové, 2013
František Drtikol: Z fotografického archivu: Linie, 1933 - photo © František Drtikol - dědicové, 2013
František Drtikol: Z fotografického archivu: Fotografický obraz (varianta), 1930 - photo © František Drtikol - dědicové, 2013
František Drtikol: Z fotografického archivu: Tanečnice (varianta), 1930 - photo © František Drtikol - dědicové, 2013
František Drtikol: Z fotografického archivu: Bez názvu, 1932 - photo © František Drtikol - dědicové, 2013
František Drtikol: Z fotografického archivu: Prototypy stolních lamp, kolem 1930 - photo © František Drtikol - dědicové, 2013
František Drtikol: Z fotografického archivu: Prototypy stolních lamp, kolem 1930 - photo © František Drtikol - dědicové, 2013

Uměleckoprůmyslové museum v Praze mělo a má v životě a díle českého fotografa Františka Drtikola (1883–1961) jedinečné postavení. Bylo místem jeho první samostatné souborné výstavy (1922), ale i adresátem jeho uměleckého odkazu z roku 1942, čítajícího více než pět tisíc fotografií. Významným předělem se stala autorova retrospektivní výstava (1972), kterou v muzeu připravila kurátorka

sbírky Anna Fárová. Od té doby je Drtikol vnímán jako osobnost mezinárodního věhlasu, je zařazován do nejprestižnějších světových výstav a sbírek. Většina dosavadních akcí se zaměřila na Drtikolovu tvorbu z dvacátých let 20. století, kdy pracoval v duchu art deco a vytvořil unikátní ženské akty, jimiž si vydobyl mimořádné uznání. Jiným připomínaným tématem jsou jeho starší práce z období fotografické secese, realizované rozličnými fotografickými technikami (gumotiskem, olejotiskem, pigmentem ad.). Autorovu vrcholnému období prvé poloviny třicátých let 20. století, kdy z vlastní vůle fotografickou činnost ukončil, se dosud věnovalo poměrně málo prostoru, přestože tímto obdobím se završuje jeho mnohaleté tvůrčí experimentování.

Tato výstava čerpá z umělcova fotografického archivu. Soubor obsahuje jedinečné fotografie, pracovní studie a variace, jež ve své době nebyly určeny k veřejnému prezentování. Rozhodnutí vystavit Drtikolovy ateliérové práce takřka osmdesát let po jejich vzniku se opírá o jeho názor, že „Jen zrod umění je z Božské podstaty, kdežto na dokončeném díle lpí tíha země. Skizza je prvotní opis umělecké intuice". Snímky ukazují postup práce s živým modelem (variace aktů), abstraktní kompozice, jež by samy o sobě zajistily Františku Drtikolovi významné místo ve světové fotografii, podobně jako naprosto originální aranžované snímky, vypovídající o autorově duchovní orientaci na filosofii a náboženství Východu. Tyto práce vytvořil Drtikol v době hospodářské krize, která jeho pražský podnik tvrdě zasáhla. O to více si musíme vážit děl, jež vznikla bez možnosti jakéhokoliv komerčního uplatnění, jako zcela autonomní svobodná tvorba.

Již v druhé polovině dvacátých let 20. století se společně s mladším kolegou Jaromírem Funkem shodně vyjádřili o smyslu své práce: „Fotografujeme naše vize, fotografujeme vše jako jiní, ale fotografujeme předměty námi zkomponované, námi režírované... Jsme režiséři předmětů, jejichž exteriér si sami vytváříme... Fotografie sama se pro nás přeměňuje ve výrazový prostředek k vlastnímu a individuálnímu vyjádření. Jest nám tím, čím jest štětec malíři nebo pero básníku.“ O několik let později si Drtikol zapsal: „Umění je něco mnohem, mnohem hlubšího, něco, co vyvěrá z duše, kde vše se dotýká přímo Boha, a toto pravé umění není závislé pak na materiálu, z kterého se dílo utváří. Je pak lhostejno, jestli je to děláno štětcem, tužkou, rydlem nebo olejotvorbou. Je lhostejno, jestli ten materiál, z kterého je dílo uděláno, je mramor nebo hovno, fotografický papír nebo plátno, barva nebo tiskařská čerň.“ (Duchovní cesta, Praha, Svět 2004, s. 289)

Drtikolova tvorba i jeho radikální myšlenky předběhly dobu. Když vytvářel své nejvýznamnější fotografické práce, v českém umění se teprve rozvíjely imaginativní tendence, zájem o lidskou sexualitu, sen a jiné oblasti nevědomí. Vznikla Skupina surrealistů v ČSR (1934), poprvé vystavovala i experimentující Fotoskupina pěti, ale fotografovo dílo naopak rychle upadalo v zapomnění.

Ohlasy Drtikolovy tvorby můžeme nalézt až po jeho znovuobjevení, mimo jiné i v tvorbě protagonistů slovenské vlny inscenované fotografie v osmdesátých letech.

Výstava měla premiéru roku 2010 ve Slovenské národní galerii v Bratislavě v rámci Měsíce fotografie. Dnes je mimo jiné doplněna i o dokumentaci umělcovy originální designérské tvorby. Součástí výstavy je aktivní program pro návštěvníky, doprovází ji cyklus tématických přednášek a komentovaných prohlídek.

Komentované prohlídky výstavy s kurátorem
10. 9., 15. 10. a 12. 11. 2013 v 17 hodin
výklad zdarma k platné vstupence

Cyklus přednášek v chodbě UPM
17. 9. 2013 v 17 hodin, Jan Mlčoch: František Drtikol
1. 10. 2013 v 17 hodin, Martin Marek: O životě a díle Josefa Richarda Marka
8. 10. 2013 v 17 hodin, Stanislav Doležal: František Drtikol a nakladatelství Svět
29. 10. 2013 v 17 hodin, Jan Lípa, Pavel Mareš Janovský: Žáci a učení Fráni Drtikola
19. 11. 2013 v 17 hodin, Jiří Holba: Historie buddhismu v Čechách

Pořadatel – Uměleckoprůmyslové museum v Praze (UPM)
Kurátor – Jan Mlčoch
Architektonické řešení – Dušan Seidl
Grafický design – Tereza Hejmová, Petr Bosák, Robert Jansa