Dům od Sporadical navazuje zelenou střechou na svažitý terén

Úterý, 20. Březen 2018 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Architekti z pražské architektonické kanceláře Sporadical řešili návrh rodinného domu na svažitém pozemku v malé obci na Benešovsku, který obklopují vzrostlé duby. Zelená střecha domu je přístupná přímo z terénu na severní straně pozemku, kde vede silnice. Dům se skládá ze dvou hmot - větší dvoupodlažní a k ní přidružené přízemní. Velké prosklené části fasády propujují dům s přírodou v okolí.

Rodinný dům Benešovsko, sporadical © Jan Kuděj
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Aleš Kubalík, Josef Kocián, Jakub Našinec, Veronika Sávová
Ateliér sporadical
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Benešov
Datum projektu 2013
Datum realizace 2016
Užitná plocha 174.00m2
Zastavěná plocha 160.00m2
Plocha pozemku 3 950.00m2

Pozemek je svažitý od severu k jihu, celkové převýšení dosahuje 15 metrů na 100 metrů jeho délky. Podél severní hranice pozemku vede silnice, která spojuje okolní obce. 

Umístění domu vychází z tvaru terénu a z přístupnosti pozemku ze severní strany. Je ale určeno zejména polohou stromů. Stavba využívá kvality prostředí, které vzrostlé stromy vytvářejí, také výhled na krajinu a na horizont je v této výškové úrovni nejhezčí. V jižní polovině plochy pozemku zůstává louka.

Dům svou výškou nepřesahuje domy v sousedství. Střechu má přístupnou z terénu – od horní hranice pozemku jsou vidět pouze zelené plochy střechy, které navazují na severní svah.

Investor předpokládá sezónní obývání domu v rámci širší rodiny. Dům je rozdělen na dvě samostatné části – větší dvoupodlažní a k ní přiléhající jednopodlažní část na zvýšené úrovní. Prostor, který tímto uspořádáním vznikl v jihozápadní části, se využívá jako venkovní plocha s terasami, místo společného setkávání rodiny. 

Prosklené fasády opticky propojují vnitřní prostory s venkovními. Umožňují široký výhled do okolní krajiny. Vzrostlé duby přirozeně stíní terasy i fasádu před přímým jihozápadním sluncem. Zároveň zachovávají intimitu místa.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Hlavní vstup je na úrovni druhého nadzemního podlaží. Ze zádveří vede schodiště do menší samostatné obytné části s jedním pokojem, kuchyňským koutem a koupelnou. Z pokoje je přímý vstup na venkovní terasu.

Ve vstupním podlaží jsou tři ložnice, společná koupelna a sauna. Z ložnicového patra vede schodiště do přízemí, kde je hlavní obytná místnost s kuchyní a jídelnou. Velkou prosklenou plochou jižní a západní fasády prostor navazuje na terasu. V severní části přízemí jsou provozní prostory (spíž, wc a technická místnost).

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Dům je postavený z jednovrstvého zdiva s tepelnou izolací a omítkou. Západní fasáda má dřevěný plášť z modřínových latí. Část obvodových stěn je železobetonová, provedená z tvárnic ztraceného bednění. Stropy jsou keramické a železobetonové. Plochá střecha je zelená extenzívní, část pokrývá terasa z modřínových prken. Stavba je založena na základových pasech. Horní část základů tvoří betonové stěny do ztraceného bednění.