Zázemí zaměstnaců a vstupní prostory společnosti KOMA MODULAR

Pátek, 20. Červenec 2012 - 2:00
| Napsal:

Předmětem práce je zpracování návrhu objektu s kombinovanou funkcí šaten a stravovacího zázemí pro zaměstnance v aréalu firmy Koma. Navržená budova má nahradit existující již nevyhovující objekt.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Ateliér CHYBIK+KRISTOF Architects & Urban designers
Spolupracovníci Vojtěch Kouřil
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Vizovice
Ulice, číslo Říčanská 1180
PSČ 763 12
Datum projektu 2012

Koncepce

Hlavním cílem návrhu je kromě zajištění důstojných podmínek zaměstnanců vytvoření objektu, který by dobře reprezentoval firmu a vyjadřoval specifické vlastnosti modulového systému KOMA. Koncepce domu vychází z myšlenky dvou jasně definovaných objemů. V přízemí je navržen hlavní vstup do areálu a zázemí zaměstnanců v podobě nových šaten, v patře velkoryse pojatá hmota jídelny.

Šatny

Soustava jasně definovaných hmot člení parter na vnitřní a venkovní užitné a pobytové plochy. Formální rozehranost přízemí v kontrastu s lapidárním objemem jídelny v patře ukazuje konstrukční i estetický potenciál modulárního systému. Šatny jsou navrženy velkoryse s přímým kontaktem sociálního zázemí a venkovními pobytovými terasami.

Jídelna

Jídelna je záměrně umístěna v patře. Jde o symbolické oproštění od pracovního procesu čímž zajišťuje potřebný klid - relaxaci v době svačin a obědů. Tento princip podporuje i provozní logiku novostavby. Svou horizontální hmotou a orientací nejen vůči světovým stranám, ale především směrem k celému výrobnímu areálu, podporuje potřebnou identifikaci všech profesí s místem své práce. Dispoziční koncepce je založena na myšlence společného stravování všech profesí bez ohledu na hierarchii firmy. V návaznosti na hlavní hmotu jídelny navrhujeme venkovní pobytové terasy pro stravování v letních měsících.

Čitelnost kontejnerů

Zvoleným hmotovým řešením vzniká showroom pro prezentaci nejen konstrukčních a materiálových možností modulárního systému, ale také firemní kultury a vztahu ku všem profesím.

Konstrukce

Budova je sestavena z modulů typu M3, ty jsou použity ve dvou velikostech. 16 modulů o základních rozměrech konstrukce 3300 x 3000 x 9000mm a 3 moduly o základních rozměrech 3300 x 3000 x 7500mm. Plášť je navržen v 1.NP ve dvou variantách 1.NP a) plášt z polykarbonátových desek b) plášť tvořený PUR izolací a opláštěním z tahokovu. 2.NP celé podlaží je po obvodu prosklené. Zázemí kuchyně a zásobovací část 2.NP je opatřena pískovaným sklem. Stínění je zajištěno venkovními textilními roletami.

Článek vznikl za podpory společnosti KOMA MODULAR s. r. o.