ERA21 5/2015 - Proměny železnice

Úterý, 3. Listopad 2015 - 11:43
| Napsal:

V dnešní době můžeme poměrně často narazit na otázku, jak se stavět k současnému rozsahu železniční sítě - zachovávat, nebo rušit? A jaký je vlastně vztah mezi železnicí a architekturou? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalšího najdete v aktuálním čísle časopisu ERA21.

ERA21 5/2015 - Proměny železnice

O železnodrahách a jich nevyhnutelné potřebnosti v Evropě

Jan Evangelista Purkyně

Hodlajíce psáti o všeobecných následcích a o důležitosti železnodrah, náleží především na pravé stanoviště se postaviti, a předběžně v mysli sobě představiti, že již skutečně přítomen jest ten stav, v němž značnější místa evropského obchodu jimi spojena budou. Nejde tu o vzdálenost anebo blízkost této doby, ale o to, zdali z takových ve světě proměn výhody takové vzniknou, aby se zdálo potřebné k založení jich se přičiniti. Já tvrdím, že ano! – Povaha nejbytečnější železnodrah jest: zkrácení prostoru pro obchod, zkrácení času, zvýšení síly v rozvážení tovarů, spolu se značným snížením výdatků za převoz.

(...) Přidržím se jenom následujících tří austředí, jenžto již při nejkratších železnodrahách patrné jsou, a u větších rostoucí by měrou se vyjevily. Jsouť zvláště:
Předně: Proměna půd a rolí podle povahy železnodrah v ohledu na osady.
Za druhé: Zvýšení a oživení činnosti ducha lidského, jenž by tím vůbec se zpravilo, a následujej z toho měšťanská zřízení.
Za třetí: Vliv železnodrah na obecný život národův a státův, a povážení jich co základu hlavní doby vyvinutí se nejmocnějších duchovních pohybů našich časův.

OBSAH časopisu ERA21 5/2015

7 motto / Jan Evangelista Purkyně
8 aktuality
10 recenze
14 detail – Pavilon prvního stupně ZŠ a ZUŠ Líbeznice – Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Marek Sankot, Bohdana Linhartová / Projektil architekti /
18 intro – Pocit přehledu – Daily Overview
20 výzkum – Nová města na kolejích – Kateřina Čechová
24 rozhovor – Základem úspěchu byl jednoduchý plán. Rozhovor Filipa Landy a Zuzany Morávkové s Andreasem Schwabem
27 realizace – Vídeň hlavní nádraží – Hotz/Hoffmann•Wimmer
32 kauza – Brno má problém – Petra Hlaváčková
36 analýza – Čtyři pražská nádraží – Kristýna Drápalová, Jaroslav Wertig, Lenka Burgerová, Matěj Stropnický, Monika Bunžová
41 realizace – Centrální nádraží v Rotterdamu – Benthem Crouwel Architects, Meyer en Van Schooten Architecten, West 8 / Team CS /
46 realizace – Proměna železniční oblasti King’s Cross Central v Londýně – Allies and Morrison, Porphyrios Associates, Townshend Landscape Architects
50 realizace – Multifunkční soubor Barcode v Oslu – MVRDV, Dark Arkitekter, A-lab
52 strategie – Železnice 21: možnosti, potřeby, perspektivy – Jan Ilík
54 projekt – Variabilní prostor železnice – Kristýna Smržová
56 idea – Okružní jízda – Divadlo Feste
62 trendy
76 příloha – Sanitární technika – nekonvenční aranžování sanitárních systémů – Karel Plotěný
82 příloha – Omítky a omítkové systémy z pohledu správného návrhu – Lukáš Balík
90 příloha – Provádění systémů vytápění v trvale udržitelné výstavbě – Marek Kuchta
96 realizace – Administrativní budova Aviatica v pražských Jinonicích – Jakub Cigler Architekti

Klíčová slova: