Architektura / občanské stavby

AC-CA - Container Vacation House - 3. místo

Na třetím místě v ideové soutěži o návrh kontejnerové chalupy se umístil projekt, který je podle poroty geniální svou myšlenkou znovupoužití poškozených přepravních kontejnerů.

Andrew Nicolle / James Moulder , 14. 1. 2014

Konkrétní betonová anamnéza ("Concrete anamnesis")

Concrete - má v angličtině dva významy - "konkrétní" nebo "betonový"Anamnéza – vzpomínka, reminiscence

Bydlení v přepravních kontejnerech, využité nesčetněkrát v nejrůznějších lokalitách po celém světě, je dnes již považované za zcela svébytnou architektonickou kategorii. Využívání nepoškozených kontejnerů, jejich vrstvení a spojování letmou montáží v kontejnerové domy, vypovídá o architektonické formě, která už sama o sobě představuje skloubení praktičnosti a funkčnosti mezinárodně standardizovaných přepravních kontejnerů.

Zatímco používání strukturálně nepoškozených kontejnerů pro bydlení umožňuje trvale udržitelné opětovné využívání kontejnerů prakticky až do konce jejich životnosti, neřeší problém asi 30 000 poškozených kontejnerů, které se v současnosti nacházejí na dně oceánů, ani dalších 2 000 – 10 000 kontejnerů, které každoročně spadnou do moře z lodí. Tyto kontejnery by spotřebovaly průměrně 8 000 kWh k roztavení, což je větší množství energie, než spotřebuje ročně průměrný dům. Náš návrh "Concrete Anamnesis" sice pracuje s přepravními kontejnery, je však významně odlišný. Vychází z využití poškozených kontejnerů, které se již nedají využít pro přepravu nákladu a jsou tedy určeny k likvidaci na skládce. Prázdninový dům na pláži Bondi takovým kontejnerům umožňuje další využití, a sice tak, že jejich poškozené stěny používá jako bednění při stavbě citovaného domu.

Poškozené kontejnery jsou na staveništi uspořádané podle plánu domu, aby byl zaručen krásný výhled, přirozené proudění vzduchu a dostatek denního světla. Díky průniku těchto kontejnerů vznikají dutiny, z nichž se při vylití betonem vytvoří tuhá tělesa (stěny).

Takové zhmotnění toho, co byly dříve dutiny, mění to, co by normálně byly inertní dutiny, v prostor definující hmotná tělesa. Hmotu, která vymezuje místnosti a oblasti domu a vnáší do domu podmanivou prostorovou hodnotu, nemluvě pouze o uspořádání poškozených kontejnerů, ale i o jejich „paměti“.

Paměťový koncept se soustředí na ideu, že paměť se promítá do prostoru. Takový koncept se vztahuje jak ke vnímání času tak prostoru. Kontejnery coby formy použité k odlívání odrážejí prostorovou zkušenost a v každé nerovnosti jako by byla zapsaná a navždy uchovaná určitá vzpomínka na nejrůznější zážitky. A právě tyto otisky, tyto vzpomínky inspirují obyvatele kontejnerového domu k hloubání o drsném životě na moři.

Projekt "Concrete Anamnesis" využívá trvale udržitelný beton stříkaný do bednění vzniklého z poškozených přepravních kontejnerů. Hmota obsahuje vysoce kvalitní Liapor vyznačující se vynikajícími izolačními schopnostmi jako přísadu do betonu a využívá novou technologii, která nahrazuje cement drceným odpadním sklem. Cement má pak odhadovaný obsah CO2 nižší než 30 kg/tunu. Výsledkem této cementové směsi je nízkoenergetický stavební materiál, vhodný do náročných a drsných podmínek stavebního pozemku na vymezeném výběžku. "Concrete Anamnesis", tedy vyúsťuje v prázdninový dům, který je schopen obsáhnout jak vtěsnané vzpomínky, tak krásu a křehkost poškozeného kontejneru, jakož i najít využití pro nepoužitelné a zdeformované kontejnery v drsném prostředí mysu na australském pobřeží.

Hodnocení poroty

Jedná se o organické bludiště překypující hravostí a originální představení kontejnerových forem s texturou tvořenou stěnami pomačkaných kovových kontejnerů coby bednění. Díky tomu zde došlo k proměně jinak monolitického bílého betonu s nízkým obsahem CO2 v celou řadu křehkých a jakoby sochařem zkomponovaných vnitřních prostor.

Porota přihlédla k použití kontejneru z hlediska ornamentálního, z hlediska efektivity a proveditelnosti bez nutnosti využívat další sekundární konstrukci. Komplexnost celého projektu však současně nabízí nesčetné podoby pohledu na pláž, pobřeží a oceán. Projekt vybízí k zamyšlení na téma nejrůznějších možností opětovného využití přepravních kontejnerů.

  • Autoři: James Moulder, Andrew Nicolle
  • Země: Austrálie
  • Město: Sydney
  • Užitná plocha: 1 492.00m2
  • Zastavěná plocha: 410.00m2
  • Plocha pozemku: 1 021.00m2

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři