Architektura /

CCEA MOBA připravila architektonickou soutěž na návrh školy v Praze-Troji

Městská část Praha 7 – Troja vyhlásila projektovou architektonickou soutěž na rekonstrukci a rozšíření stávající budovy Čechovy školy v Trojské ulici. Současná kapacita budovy potřebám základní školy a gymnázia nedostačuje. Soutěž organizuje respektované studio CCEA MOBA.

Tereza Hůrská , 20. 7. 2018

Základní škola Trojská a osmileté Trojské gymnázium sídlí společně v budově Čechovy školy již od roku 1996. V současné době však kapacita staré budovy potřebám těchto dvou institucí nestačí a je potřeba ji rozšířit. Nově vypsaná soutěž se zabývá rekonstrukcí stávající budovy nacházející se na rohu ulic Na Kazance a Trojská, ale také návrhem novostavby na městském pozemku č. 294/1, který škola získala k dispozici.

Právě na tento pozemek škola zamýšlí umístit zejména provozy, které přímo nesouvisí s výukou (jídelna, aula, školní psycholog a preventista). O této novostavbě samospráva uvažuje jako o komunitním centru, ve kterém mohou probíhat také různé slavnosti a kulturní akce městské části,“ uvádí organizátor soutěže CCEA MOBA. Velký důraz je také kladen na oddělení provozů ZŠ a gymnázia například samostatným bezbariérovým vstupem pro každý z nich.

Foto: EARCH

Přihlášení do soutěže je bezplatné, zájemci se mohou přihlásit zasláním e-mailu s veškerými náležitostmi na adresu cceamoba [at] cceamoba.cz. Na základě úspěšné registrace obdrží soutěžící podklady potřebné k vypracování návrhu. Pro zájemce je naplánována také prohlídka zadané lokality, která se bude konat 24.7. 2018 ve 13:00. Své projekty mohou účastníci odevzdávat až do 14. září 2018, odevzdání probíhá elektronickou formou na stejnou e-mailovou adresu jako registrace do soutěže.

Předsedou poroty je Štěpán Valouch, architekt tvořící společně s Jiřím Opočenským od roku 2007 pod značkou ov-a. Mezi jejich projekty patří například rekonstrukce Spolkového domu ve Slavonicích či přestavba Vinohradského pivovaru. V porotě vedle něj zasedne také Markéta Zdebská, zakladatelka ateliéru BY architects, starosta městské části Praha 7 – Troja Tomáš Bryknar, ředitel Trojského gymnázia Radim Jendřejas a další.

Veškeré informace včetně pokynů k registraci naleznou zájemci na webu soutěže.

Ceny a odměny

1. cena: 275 000 Kč

2. cena: 200 000 Kč

3. cena: 100 000 Kč

odměny: 50 000 Kč

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14. 9. 2018, do 15:00 SEČ - elektronicky

Porota

Tomáš Bryknar (starosta MČ Praha 7 - Troja)

Kateřina Tůmová (zástupkyně ředitele ZŠ Trojská)

Štěpán Valouch (ov architekti)

Markéta Zdebská (BY architects)

Matěj Draslar (agps)

Radim Jendřejas (ředitel Trojského gymnázia)

Tomáš Drdácký (zástupce starosty)

Martin Neruda (Martin Neruda architektura)

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři