Architektura / interiér

Galerie v bazénu

Z bývalých městských lázní v Liberci vznikla jedinečná galerie umění.

ETNA spol. s r. o. , 21. 2. 2014

Oblastní galerie Liberec sídlila v neorenesančním Liebiegově paláci přes 60 let. Lázně Císaře Františka Josefa získalo Statutární město Liberec v dražbě po tlaku veřejnosti, která si přála jejich záchranu. Po několika neúspěšných jednáních se soukromými investory se město Liberec dohodlo s Oblastní galerií Liberec a Libereckým krajem, že objekt bude revitalizován na novou galerii.

Od roku 2009 se připravovalo její stěhování do nových prostor. Pětileté období, které právě skončilo slavnostním otevřením Lázní, zahrnovalo plánování, rekonstrukci, přípravu expozic i výstavního plánu. Nyní Oblastní galerie Liberec a Rada galerií ČR pořádají v bazénové hale lázní – nového sídla Oblastní galerie konferenci "Z bazénu před obrazy"

Hlavním tématem setkání je nejen představit výstavní prostory, ale i využití nejmodernějšího LED osvětlení, jež zde realizovala společnost Etna. Kromě zpřístupnění nových prostor galerie bude hlavním tématem konference geneze celého projektu a osvětlení galerie.

„Světelná technika prochází v současné době velmi rychlým vývojem zejména v oblasti zdrojů a systémů pro řízení osvětlovacích soustav, proto na konferenci budou představeny tradiční i nejnovější světelné systémy pro výstavní prostory,“ říká Ing. Miloslav Naděje ze společnosti Etna. Kromě tuzemských řečníků vystoupí Laura Cinquarla z italské společnosti iGuzzini, která představí příklady osvětlení vybraných muzeí a galerií v zahraničí v kontextu s libereckou realizací.

„Naším cílem je společně s pořadateli konference, jimiž jsou Oblastní galerie Liberec a Rada galerií ČR, představit v českém prostředí jedinečný galerijní prostor a jeho špičkové osvětlení,“ dodává závěrem Vladimír Dohnal z Etny.

Celodenní konference "Z bazénu před obrazy" zahájí provoz galerie, která se v pátek 28. února otevírá veřejnosti.

Galerijní expozice v lázních

V lázních jsou prezentovány tři okruhy: umění v Českých zemích, Liebiegova sbírka a nizozemské malířství. Vystaveno je přibližně 250 obrazů a plastik, které jsou doplněny vybranými předměty uměleckého řemesla. Novinkou je také trvalé vystavení prací na papíře, grafik a kreseb, v prostorách upravených tak, aby splňovaly podmínky pro jejich dlouhodobou prezentaci (tzn. tak, aby je neohrožovalo sluneční záření a světlo z nevhodných svítidel). Součástí stálé expozice jsou prostory určené dospělým i dětem věnované interaktivním exponátům, zkonstruované za pomoci nejnovějších technologií.

O architektonickém projektu rekonstrukce Městských lázní

Prvotní koncept revitalizace městských lázní pro potřeby Oblastní galerie v Liberci vznikl v ateliéru SIAL již v červenci 2009. Tento koncept měl jediný cíl: ověřit prostorové možnosti budovy bývalých městských lázní a vhodnost jednotlivých prostor pro výstavní účely. Poté následovalo zpracování nezbytně nutných průzkumů a další stupně projektové dokumentace. V únoru 2010 tedy byla dokončena projektová dokumentace k územnímu řízení a již v květnu stejného roku dokumentace ke stavebnímu řízení. Budova městských lázní byla celkově rekonstruována pro potřeby výstavního a kulturního centra. V budově jsou umístěny výstavní prostory pro stálou expozici i krátkodobé výstavy, místnosti pro edukační programy, knihovna, kavárna, šatna, prodejna katalogů, skladové a archivní prostory a kanceláře pro zaměstnance galerie. Budova je celá bezbariérová a návštěvníkům nabízí příjemné prostředí a pohodlí moderního výstavního provozu. Samozřejmostí je komplexní zabezpečení výstavních prostor pomocí kamerového systému a protipožárních a bezpečnostních čidel.

Nový depozitář

Západně od historické budovy vznikla v Masarykově ulici novostavba depozitáře o půdorysu 23 x 12 metrů. Tato stavba je s historickou budovou lázní propojena komunikačním krčkem. V novostavbě jsou umístěna moderní pracoviště fotoateliéru, restaurátorské dílny a dílny údržby, správce depozitáře, badatelny a místnost pro ostrahu obou objektů. Největší část ale zabírají depozitáře vybavené moderním depozitárním systémem a klimatizací, která zaručuje stabilní prostředí. Jednotlivá patra novostavby jsou propojena schodištěm a nákladním výtahem, který umožňuje 'distribuci' uměleckých děl po obou budovách.

Z lázní nová galerie

Skloubit požadavky na ochranu památkově chráněné budovy lázní a potřeby Oblastní galerie v Liberci nebylo jednoduché. Nakonec se i díky pochopení obou stran podařilo dojít ke kompromisu, který vyhovuje oběma stranám. V interiéru historických lázní došlo k několika citelnějším zásahům: vybouráním zdí a příček v prostoru bývalých vanových lázní vznikl zajímavý výstavní prostor o rozměrech přibližně 15 x 6 metrů. Tento prostor se opakuje ve třech patrech. Nejviditelnějším zásahem bylo odstranění bazénové vany. Díky tomu se výrazně zvětšily výstavní prostory a zásah umožnil jejich rozšíření i do druhého podzemního podlaží. Tento diskutabilní krok měl ale i jiné opodstatnění - bazénová hala byla poškozená (netěsnila) a i kdyby architekti uvažovali o návratu k lázeňskému provozu, musela by být historická bazénová vana nahrazena novou. Pokud v budoucnu dojde k navrácení původní funkce do budovy lázní, nic nebude bránit, aby se hlavní bazénová hala doplnila o nový bazén. Do malého dvorku mezi křídla budovy lázní a bývalou kotelnu byla vložena moderní přístavba, která slouží jednak jako výstavní prostor (první a druhé podzemní podlaží), tak jako pobytový prostor pro návštěvníky kavárny (první nadzemní podlaží). V prostoru bývalé kotelny vznikla vložením patra místnost pro výukové programy.

Oblastní galerie Liberec

Oblastní galerie v Liberci je specializovanou sbírkotvornou institucí - muzeem umění - působící v regionu Liberecka. Pečuje o rozsáhlé umělecké sbírky a návštěvníkům nabízí prohlídku tří stálých expozic evropského a českého umění. Pravidelně připravuje krátkodobé výstavy a výstavy v grafickém kabinetu.

www.ogl.cz

  • autor: ETNA spol. s r. o. *
  • publikováno: * 21. 2. 2014
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři