Architektura /

Gemini Office Centre

Stavba roku 2009 [20/55] | Novostavba administrativního objektu s doplňkovou funkcí obchodů a služeb v parteru při východní straně Pankráckého Polygonu, podél ulice Na Pankráci, na místě bývalého autobusového nádraží ČSAD.

EARCH.CZ , 21. 7. 2009

Koncepce administrativního centra OCP vychází především ze současných hodnot území, tj. respektuje stávající princip zástavby a vnáší do území hodnotu novou. Stavba navazuje na blokovou strukturu mezi významnými ulicemi 5. května a Na Pankráci pokračuje do hrotu při ulici Na strži. Základní kompoziční schéma stavby je blok, přetnutý dvěma dominantními hmotami, vytvářejícími novou atraktivní ulici a výrazné označení vstupního punktu do areálu.

Budova je funkčně rozdělena na dvě části reprezentující dvě etapy výstavby. Tyto objekty jsou navrženy jako zcela autonomní. V suterénních prostorách jsou umístěny parkingy, strojovny, sklady. V nadzemních podlažích se nachází zejména kancelářské plochy, jsou zde ale i obchodní plochy, kantýny, služby. Podzemní část je rozdělena na tři části: budovy A se třemi suterény, budovu B se třemi suterény a prostorovou rezervu budoucí stanice metra trasy D s veškerými opatřeními pro budoucí vyústění schodišť a eskalátorů. Objekt má v nejvyšších hmotách 9 nadzemních kancelářských podlažích, dále šesti a čtyřpodlažní podélná křídla. Nad 9.NP jsou umístěna technologická zařízení pod krytem otevřené střechy.

Zobrazit místo STAVBA ROKU 2009 na větší mapě

Vliv na tvar budovy měla regulační omezení, týkající se zejména světelných podmínek sousedních bytových objektů. Podzemní parkoviště s kapacitou celkem 431 stání jsou samostatně přístupná rampami z ulic Pikrtova a Hvězdova. Vstup do obou částí objektu je navržen z nově vzniklé ulice navazující na přístup ze stanice „Pankrác“ trasy C a budoucí trasy D a E metra. Při ústí této nové ulice do ulice Na Pankráci je umístěna skupina soch “Humanoidi” sochaře Michala Trpáka.

Nosná konstrukce stavby je železobetonový skelet. Stavba je vybavena unikátním hydro-vibroizolačním souvrstvím, zabraňujícím šíření vibrací ze stávající i budoucích tras metra. Založení je provedeno na pilotách, zakončených v podkladním betonu. Rezerva pro budoucí vestavbu stanice metra je dilatačně elektromagneticky oddělena od zbytku domu (plastbetonové lože). Objekt je chráněn proti bludným proudům ze stávajícího i budoucího metra.

Obvodový plášť je řešen jako vrstvený sendvič na železobetonové konstrukci. Vnější vrstva je navržena ve variantách z pálených cihel, pevném prosklení, sklocementu nebo v kovovém fasádním systému. V nárožích a v ulici Na Pankráci v místě hlukových a větrných expozic jsou části fasád řešeny jako dvojitý skleněný plášť.

Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch

 20 / 55  Přihlášená stavba

 Název:  GEMINI OFFICE CENTRE

 Místo:  Na Pankráci, Praha 4

 Typologický druh:  Administrativní budova

 Typ stavby:  Novostavba

 Autor:  OMICRON-K, architektonický atelier Martin Kotík  Ing. arch. Vladimír Krátký

 Dodavatel:  STRABAG a.s.

 Přihlašovatel:  IMMORENT ČR s.r.o.

 Investor:  VILA PROPERTY s.r.o.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři