Architektura /

GPA 2010 | Zpráva ze zasedání poroty

Až na velice málo výjimek porota shledala úroveň předložených prací velice vysokou. Výběr projektů k ocenění refl ektuje názor pěti architektů pracujících v různých částech světa v různých podmínkách. I když zmíněná různost porotců je jistou zárukou objektivnosti, naprosto to neznamená, že projekty, které vybrány nebyly, byly hodnoceny negativně.

Časopis Architekt , 20. 9. 2010

Foto: eArch
N 9: Central park Praha B. Redčenkov, P. Tomášek, J. Wertig / A69 – Architekti

Velkorysý koncept vytvářející urbánní prostor, dořešen i z hlediska udržitelnosti (zakrytí podnože zeminou, automaticky operovatelné žaluzie chránící před přehřátím objektu). Jednoduchými prostředky se dosáhlo zajímavého výrazu. Obvodový plášť každé budovy je stejný, přesto se podařilo vtipně dosáhnout variability výrazu. 

Foto: eArch
N 13: Národní technická knihovna R. Brychta, A. Halíř, O. Hofmeister, P. Lešek / Projektil Architekti

Jsou to především tři hlavní věci: jasnost konceptu, úspornost a jednoduchost výrazu. Z toho vyplývá elegantní řešení a působivý výraz. Porota rovněž ocenila dotažení. 

Foto: eArch
N 1: Autobusové nádraží v Příbrami L. Marques, R. Hofman, E. Melicharová / HMArchitekti

Pro veřejnou stavbu se podařilo jednoduchými prostředky dosáhnout monumentálního výrazu. Je to stavba zjevně úsporná, nicméně efektní! 

Foto: eArch
R 12: Přestavba a dostavba areálu Tiskárny AF BKK M. Buřičová, Š. Kubíček / CARAA

Velice citlivá přestavba a dostavba stávajícího průmyslového objektu respektující původní slovník průmyslového tvarosloví. Dostavba citlivě sympatizuje s původním stavem, nicméně svými promyšlenými detaily přenáší celek do 21. století. 

Foto: eArch
K 2: Vyvýšená cyklistická stezka Vít Branda / A3

Velice citlivé zapojení současné technologie do divoké přírody – technologie i příroda se navzájem neruší, naopak vytváří harmonický celek navzájem komplementární. Dochází tak k dialogu mezi technologií a přírodou, který umocňuje oba elementy. 

Foto: eArch
D 1: Rodinný dům Kuřim 01 J. Knesl, J. Kynčl, V. Štojdl / Knesl + Kynčl Architekti

Porota ocenila čistotu konceptu, hmotovou kompozici evidentní z řezu, jakož i umístění objektu na daném pozemku. 

Foto: eArch
I 5: Nová tvář Západočeské galerie v Plzni R. Koucký, Š. Malá / Roman Koucký architektonická Kancelář

Autorům se podařilo sjednotit prostor původně roztříštěný v jeden celistvý. Působivé vsunutí tmavého obepínajícího pláště do stávajících prostorů vytváří uniformní pozadí vhodné pro prohlížení umění a kontemplaci. 

Foto: eArch
I 6: GG Gallery – Botas Concept Store v Praze L. Křemenová, D. Maštálka / A1architects

Jednoduchý, nicméně silný koncept vytvořil působivý prostor perfektně sloužící svému účelu – tj. prodávání bot. 

Foto: eArch
D 2: Akátová věž Výhon Pavel Jura

Čistě dotažený koncept vycházející z respektování ustálených tesařských technik, jehož výsledkem je jednoduchá stavba silného výrazu. 

Foto: eArch
Cena obce architektů za celoživotní dílo: Prof. Ing. Arch. Věkoslav Pardyl, CSc.

 

závěr předsedy poroty:

Až na velice málo výjimek porota shledala úroveň předložených prací velice vysokou. Výběr projektů k ocenění reflektuje názor pěti architektů pracujících v různých částech světa v různých podmínkách. I když zmíněná různost porotců je jistou zárukou objektivnosti, naprosto to neznamená, že projekty, které vybrány nebyly, byly hodnoceny negativně. Je velice pravděpodobné, že z tak kvalitního souboru prací jiná porota by vybrala jiné projekty. Tak to však chodí a jinak se to dělat nedá. Jak všichni dobře víme, dobrá architektura nemůže vzniknout bez dobrého klienta. Proto navrhujeme, aby kromě architektů byli rovněž uznáni klienti, ne-li všech oceněných projektů, tak alespoň Grand Prix a prvních cen.

členové poroty:

Martin Holub, předseda poroty | www.mharchitects.com

Martin Holub, předseda poroty - foto © časopis ArchitektFoto: eArch
Architekt Martin Holub (*1938) absolvoval v šedesátých letech Fakultu architektury ČVUT v Praze a postgraduální studium na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Od konce šedesátých let žije a pracuje ve Spojených státech, kde je ředitelem vlastní architektonické kanceláře Martin Holub Architects & Planners, New York City, která byla založena již v roce 1971. Po pádu komunismu založil architekt Holub dceřinou fi rmu ARA – Praha / New York se sídlem v Praze. Obě kanceláře poskytují služby jak v oblasti urbanismu, tak i architektury a navrhování interiérů (například se podílely na rekonstrukci České národní budovy v New Yorku). Architekt Holub má ve svém portfoliu zaznamenánu také roli pedagoga – vyučoval na školách architektury v Londýně, v Tennessee i v New Yorku.

Jiří Klokočka | www.architectuur.sintlucas.wenk.be

Jiří Klokočka - foto © časopis ArchitektFoto: eArch
Jiří Klokočka (*1951), absolvent FA ČVUT a oboru architektura na pražské Akademii výtvarných umění, žije a pracuje od roku 1980 v Belgii, kde působí jako samostatný autorizovaný architekt. Je autorem i spoluautorem řady projektů rodinných i bytových domů a veřejných a průmyslových staveb, přestaveb a rekonstrukcí historických objektů zejména v Antverpách. Zpracoval také řadu urbanistických plánů a návrhů veřejných prostranství pro obecní úřady, stavební společnosti i soukromé developery. Pracuje zároveň jako hlavní architekt a urbanista rozvojové společnosti Intercommunale Leiedal v Kortrijku. Široká je také jeho pedagogická činnost, v jejímž rámci zprostředkovává kontakty mezi českými a belgickými školami architektury.

Willem Jan Neutelings | www.neutelings-riedijk.com

Willem Jan Neutelings - foto © časopis ArchitektFoto: eArch
Willem Jan Neutelings (*1959) vystudoval delftskou technickou universitu v Holandsku, v letech 1981–1986 pracoval v kanceláři hlavního architekta a v roce 1987 založil nezávislou praxi v Rotterdamu. V letech 1989–1991 byl partnerem ve fi rmě Neutelings Roodbeen Architects. Od roku 1992 pracuje s Michielem Riedijkem ve fi rmě Neutelings Riedijk Architecten, také v Rotterdamu. Firma funguje jako ateliér s přibližně 20 architekty v různých kombinacích. Práce fi rmy Neutelings Riedijk Architecten jsou k vidění v Paříži, Benátkách, Portu, New Yorku, Antverpách, Pekingu, Praze a Rotterdamu. Architekt Neutelings vyučoval na různých školách architektury včetně institutu Berlage v Rotterdamu a byl hostujícím profesorem na Harvardské universitě. V roce 1991 bylo jeho dílo odměněno cenou pro mladé architekty Rotterdam Maaskant Prize.

Milan Tomac | www.enota.si

Milan Tomac - foto © časopis ArchitektFoto: eArch
Architekt Milan Tomac (*1970) vystudoval na UDIA, Fakultě architektury v Lublani. V roce 1998 založil s kolegou Deanem Lahem ateliér Enota, který má za sebou řadu realizací i řadu ocenění. Ateliér Enota byl založen s cílem vytvořit současnou a kritickou architektonickou praxi otevřeného typu, založenou na otevřeném přístupu při rozvoji architektonických řešení. Hlavním jeho zaměřením je navrhovat prostředí na základě prováděných výzkumů, kde se prolínají současné společenské požadavky, nové technologie a umění. Řešení Enoty jsou výsledkem prolínání výzkumu, nové interpretace a vývoje algoritmů, které jsou odvozeny z přírody a ze silných vazeb objektů na prostředí, které je obklopuje. Architekt Milan Tomac také působil jako odborný asistent na Fakultě architektury v Lublani.

Zoran Michalčák | www.mstudio.sk, www.designfactory.sk

Zoran Michalčák - foto © časopis ArchitektFoto: eArch
Zoran Michalčák (*1965), absolvoval Fakultu architektury SVŠT v Bratislavě. V letech 1991–2002 pracoval v architektonických studiích v Linzi a ve Vídni (Radler&Partner, Ortner&Ortner, Team M-Atelier Geinberg, Manfred Lindorfer). V roce 1999 spolu s Martinem Paškem založili ateliér m studio, od defi nitivního návratu do Bratislavy v roce 2002 se zaměřuje na realizace architektury a interiérový design. V roce 2005 vytvořili spolu s M. Paškem a Z. Zacharovou prostor a instituci design factory v Bratislavě, zaměřenou na prezentování a podporu současného designu, architektury a umění.

Psáno pro časopis Architekt 3/2010

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři