Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Překonávání bariér v Seifertově ulici

Edit! sídlí na Žižkově a zdejší atmosféra je nám všem vlastní. Když nás IPR vyzval k účasti v soutěži na zpracování koncepční studie veřejného prostoru, který máme doslova za rohem, byli jsme nadšení. Možnost zrekonstruovat místo, kterým denně procházíme, jsme si nemohli nechat ujít.

edit! architects , 19. 5. 2017

Předmětem soutěže bylo koncepční řešení veřejného prostoru při tramvajové zastávce Lipanská, s ohledem na navazující části Seifertovy a Táboritské ulice. Soutěž jsme vyhráli a v rámci fáze studie jsme soutěžní návrh doplnili o komplexní řešení všech navazujících veřejných prostor dle zadání IPR. Úprava Seifertovy spočívá ve větším propojení dvou výškových úrovní - ulice Seifertova a Chlumova, v plynulejší průchodnosti území pro chodce a ve zpomalení provozu automobilové dopravy. Prostor se vyznačuje výškovým rozdílem ulic Seifertova a Chlumova, hrana mezi těmito dvěma ulicemi tvoří bariéru.

Ulice jsou propojeny dvěma schodišti - jedno historické na západním konci řešeného území, druhé schodiště u nového památníku Jaroslava Seiferta. Zde byl historicky průjezd z jedné části ulice Lipanská do druhé; schodiště bylo doplněno dodatečně. Zároveň prostor upravujeme s ohledem na to, že prostor zastávky Lipanská slouží jako hlavní přístupový bod k objektům městského úřadu Prahy 3.

Návrh pomocí trojúhelníkových objektů osazených městskou zelení definuje pěší koridory překonávající výrazné výškové rozdíly. Geometrie trojůhelníku cituje existující zakončení žižkovského “Flatiron” u tramvajové zastávky, kde je umístěn památník Jaroslava Seiferta. Schodiště u pomníku bude významně rozšířeno a bude změněn jeho směr, aby došlo k přímému propojení.Zároveň jsou doplněny dvoje jezdecké schody a chodník pro bezbariérový přístup.Trojúhelníkové plochy slouží jako uvození pěších tras. Jsou to betonové prefabrikované prvky ve kterých je umístěna zeleň.

Historické schodiště ponecháváme ve své stávající formě. Navrhujeme jeho obnovu v původním tvaru a doplnění o prvky drobné architektury - sezení v horní části ve tvaru “mísy” a vodní prvek v jeho spodní části jako reminiscence historické pumpy. Čela schodišťových stupňů jsou opatřena led diodami, které schodišti ve večerních hodinách dodají jinou atmosféru.

Diody bude možné ovládat a nastavovat různé svítící obrazce (buď v určitém časovém intervalu nebo po delší časový úsek). Podobně jako v prostoru Seifertovy je i u Bezovky výšková bariéra v podobě zdi podzemních garáží. Proto je v návrhu prostor chodníku a předprostor Bezovky propojen pomocí nového schodiště, které se pozvolna zapouští do terénu. Zároveň přístup k Bezovce zůstává bezbariérový i v případě vyplnění parteru obytného domu komerční jednotkou - chodník je předsunut před nosný pilíř budovy.Prostor je doplněn o prvky drobné architektury pro zvýšení obytnosti ulice: lavičky, nový strom, mobiliář v podobě reklamního nosiče, zábradlí, dopravních sloupků.

  • Ateliér: edit! architects
  • Země: Česká republika (Česko)
  • Město: Prague
  • Ulice, číslo: Seifertova

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři