Konverze domu nábytku na budovu Českého rozhlasu Olomouc podle návrhu studia Atelier 38 Foto: BoysPlayNice
Architektura / občanské stavby

Prosklená střecha zaplavuje světlem nové prostory Českého rozhlasu Olomouc

Konverzí stoletého domu nábytku v centru Olomouce vytvořilo architektonické studio Atelier 38 nové sídlo Českého rozhlasu Olomouc. Kromě obnovy řady původních prvků se architekti zaměřili také na zachování monumentálního centrálního atria s horním osvětlením.

EARCH.CZ , 21. 11. 2022 / Advertorial

Roku 1911 došlo v centru Olomouce k výstavbě jedné z prvních budov s odvážným železobetonovým skeletem na území celého Rakouska-Uherska. Jednalo se o obchodní dům pro obchodníka s nábytkem Franze Kleina, jehož návrh vypracoval architekt Chistoph Glaser.  Po válečném poškození budovy roku 1946 došlo k výměně původní secesní celoprosklené fasády za keramickou v duchu pozdního funkcionalizmu a doučasně bylo vytvořeno loubí zasunutím parteru. Svému původnímu účelu sloužila tato krásná moderní stavba až do 90. let – po přelomu tisíciletí však s ohledem na změnu nakupování bylo využíváno už jen přízemí.

Skomírající budovu značné architektonické hodnoty však nyní vzkřísil projekt konverze na sídlo Českého rozhlasu Olomouc, za jejímž návrhem stojí moravskoslezský Atelier 38 v čele s architektem Tomášem Bindrem. Jejich návrh se zaměřil na podtržení původních kvalit budovy, ať už jde o její vnitřní prostorovou velkorysost nebo krásné detaily.

„Objekt bylo nutno kromě nového provozu Českého rozhlasu přizpůsobit současným statickým, požárním, tepelně technickým a hygienickým normám. V průběhu projektování jsme se úporně snažili zachovat viditelnou nosnou strukturu domu a nezničit celistvost a sošnost centrálního prostoru,“ uvádí architekti.

Stěžejním bodem projektu byla i z tohoto důvodu obnova rozměrného střešního světlíku, který přivádí denní světlo do všech podlaží díky působivému centrálnímu atriu. „Konstrukce světlíku neumožňovala zasklení trojsklem, nová konstrukce je svařená z pásoviny do T profilů, aby působila co nejsubtilněji, táhla jsou reminiscencí na ta původní,“ upřesňují architekti řešení světlíku, jehož zasklívací systém dodala společnost Aluprof, od které jsou na stavbě použita také okna a vstupní dveře s fixním zasklením. Světlík je proveden systémem příložkové fasády MB-SR50N A a již samotný návrh konstrukce byl v době projektování konzultován s projekční podporou firmy Aluprof.

Foto: Obchodní dům byl jednou z prvních budov se železobetonovým skeletem v Rakousku-Uhersku

Vnitřní prostory centrálního atria si zachovaly svoji eleganci díky repasi zámečnických konstrukcí a monochromatické barevnosti, kterou doplňují přiznané instalace. Aby mohly ochozy vizuálně volně plynout, byly rozčleněny prosklenými stěnami. Výrazným motivem vysílacích studií jsou pak pásy na stěnách zpodobňující noční oblohu.

Úpravy potkaly také exteriér budovy – parter byl posunut zpět na uliční čáru a velkoplošně zasklen, keramická fasáda se dočkala celkového očištění a sloupy v parteru získaly obklad z travertinu.

Foto: Obnova velkého střešního světlíku byl stěžejním bodem celého projektu 

„V průběhu stavebně technických průzkumů, projekčních prací a při vlastní realizaci bylo fascinující odkrývat, na jak vysoké úrovni byl technický, estetický a řemeslný um našich předků. A na kolik bylo jejich činění před více jak sto léty svobodnější, oproštěno od množství dnešních předpisů,“ zdůrazňují závěrem autoři konverze.

 • Autoři: Tomáš Bindr, Martin Struhala, Hana Staňková, Pavel Malček
 • Ateliér: Atelier 38
 • Země: Česká republika
 • Město: Olomouc
 • Adresa:: Pavelčákova 2/19, Olomouc
 • Projekt: 2019
 • Realizace: 2022
 • Zastavěná plocha: 642 m²
 • Užitná plocha: 2270 m²
 • Náklady: 69 000 000,- Kč stavba, 6 000 000,- Kč interiér
 • Investor: Český rozhlas
 • Dodavatel systémů Aluprof: Thermont

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři