Architektura /

Urbanistická soutěž v Ostravě

Ostrava, která je se svými 315 000 obyvateli třetím největším městem České republiky, se rozhodla dát Evropě najevo, že je pro lidi městem přitažlivým a zajímavým, disponuje prostředím nezvyklé krásy, kde se evropská historie setkává s téměř futuristickou perspektivou.

Společnost Petra Parléře, o. p. s. , 1. 2. 2010

Přihlásila se do soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2015,postoupila do finále a současně vyhlásila mezinárodní veřejnou – kombinovanou urbanistickou soutěž o návrh revitalizace území Černá louka v Ostravě, jehož obnova a přeměna je symbolickým jádrem kandidátského projektu. V této souvislosti vyzvala k účasti v soutěži pět světoznámých architektonických ateliérů OMA/AMO/ REM KOOLHAAS, Holandsko, HERZOG&MEURON,Švýcarsko, BIG (Bjarke Ingels Group), Dánsko, FOA ( Foreign Office Architects), Velká Británie a SANAA KAZUYO SEJIMA+RYUE NISHIZAWA, Japonsko. Soutěž, která začíná 1. února a končí 31. května 2010, je bezesporu velkou výzvou i pro naše architekty a po delší době i velkou příležitostí k utkání se zahraniční konkurencí.

Území, které je předmětem soutěže, představuje plochu ve výjimečné poloze, v přímé návaznosti na historické jádro a soutok řeky Ostravice a Lučiny. Od soutěžního návrhu se očekává, že zhodnotí charakter území, posílí jeho vztah k centru města, k řece, propojí oba břehy, navrhne nové pěší komunikace, soustředí stávající budovy do fungujícího celku, rozmístí nové a vytvoří tak pro veřejnost přitažlivé kulturní centrum Ostravy. Předpokládá se, že nové budovy budou navrženy na základě výsledků mezinárodních architektonických soutěží s tím, že jejich výstavba bude realizována postupně v souladu s možnostmi města.

,,Éra těžkého průmyslu končí“, říká primátor města Ing. Petr Kajnar, ,,a změna zasahuje všechny vrstvy života na Ostravsku. Kulturní rozvoj města hraje při přechodu k postindustriální ekonomice klíčovou roli. Město se dvěma univerzitami a mnoha uměleckými institucemi má bohatou kulturní minulost i přítomnost. Mohlo by svou kulturu ještě posílit: zlepšit nejen kulturní infrastrukturu, ale i přístup ke kultuře. Ostrava je město velkých šancí, ale potřebuje změnu. Černá louka, nabízí fakticky i symbolicky zlomový bod v transformaci města“.

O vítězi urbanistické soutěže rozhodne porota, jejímž předsedou byl zvolen uznávaný český architekt Josef Pleskot. Výsledky soutěže budou oznámeny v červnu 2010. Podrobnější informace a soutěžní podmínky jsou k dispozici na webových stránkách Společnosti Petra Parléře (www.cenapp.cz), která je pověřena organizací soutěže. Regulérnost soutěže schválila Česká komora architektů.

Urbanistická veřejná – kombinovaná ideová jednokolová soutěž

Datum odevzdání návrhů: 31. 5. 2010 do 12 hod

Vydáno: 1. února 2010 Editor: Kateřina Slaná Další články v rubrice Tisk

Vyhlašovatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Sekretář soutěže: PhDr. Allan Gintel,Společnost Petra Parléře, o.p.s., Adresa: Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6, Tel./fax: 233 380 411 / 220 380 354, E-mail: allan.gintel@cenapp.cz

Předmět soutěže: Předmětem soutěže je zpracování návrhu prostorového a funkčního uspořádání řešeného území Černá louka v Ostravě zahrnujícího umístění jednotlivých staveb a úprav nezastavěného veřejného prostoru včetně názoru na kontaktní území a koncepci jeho propojení s širšími městskými souvislostmi. Požadován je scénář rozvoje území a úvaha o časové posloupnosti stavebních zásahů. Území, které je předmětem soutěže, představuje plochu 20 ha ve výjimečné poloze, v přímé návaznosti na historické jádro a soutok řek Ostravice a Lučiny. Toto území, které je majetkem města (uvnitř červené čáry – viz grafická příloha) zahrnuje existující kulturní stavby. Návrh bude také obsahovat odhad hodnoty investice v kontextu předkládaného návrhu.

Vyzvaní účastníci: - OMA AMO HQ Rotterdam - Herzog & de Meuron Basel Ltd. - BIG Bjarke Ingels Group, Copenhagen - FOA Foreign Office Architects, Londýn - SANAA Kazuyo Sejima+ Ryue Nishizawa

Náhradníci: - Lacaton&Vassal Architects, Paris - Maxwan, Rotterdam - NL architects, Amsterdam - Vallo & Sadovský architects, Bratislava - West8, Rotterdam

Porota: Řádní členové poroty: Ing. arch. Adam Gebrian Ing. Petr Kajnar Mgr. Lubomír Pospíšil Ing. Zdeněk Trejbal, Ph.D. Ing. arch. Cyril Vltavský Ing. arch. Vlastimil Bichler Ing. arch. Zdeněk Fránek Ing. arch. Ivo Koukol Ing. arch. Josef Pleskot Mgr. Cyril Říha, Ph.D. Doc. Akad. arch. Imro Vaško

Náhradníci poroty Prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc. Ing. Dalibor Madej Ing. arch. Jan Sedlák Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D. Ing. arch. Ján Štempel

Předpokládané ceny a odměny celkem: 1 925 000 Kč

Termíny: Datum vyhlášení soutěže: 1. 2. 2010 Lhůta k podání dotazů: do 15. 3. 2010 Lhůta k zodpovězení dotazů: do 30. 3. 2010 Datum odevzdání soutěžních návrhů: 31. 5. 2010 do 12 hod Datum konání hodnotícího zasedání poroty: červen 2010 Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA: 28. 1. 2010

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři