Architektura / občanské stavby

V. Cena Bohuslava Fuchse

Tradiční soutěž ateliérových projektů studentů fakulty architektury se uskutečnila ve čtvrtek 23. 5. 2013. Výstava prací se otevřela porotě pro hodnocení a nabídla jí zajímavou škálu řešených témat. Studenti i pedagogové měli možnost na této výstavě ukázat to nejlepší, co při jejich práci během semestru vzniklo. Z celodenního maratonu poroty po jednotlivých ateliérových místnostech fakulty vzešly tři vítězné a šest oceněných prací, které byly vyhlášeny ještě týž den během Slavnostního večera.

SOFA , 30. 5. 2013

Soutěž semestrálních studentských projektů přinesla na Fakultu architektury v Brně nevšední atmosféru. Osobnostmi nabitá šestičlenná porota se v dopoledních hodinách setkala na půdě fakulty architektury a zahájila maraton po ateliérových místnostech.

Laureáti minulého kola soutěže studenti Bc. Darina Bartková, Bc. Zdeněk Chmel a Bc. Pavel Kolář, spolu s praktikujícími architekty Ing. arch. Romanem Čerbákem, Ing. arch. Yvette Vašourkovou, pod vedením předsedy komise Ing. arch. Vlado Miluniće zahájili několikahodinovou anabázi po ateliérech. Z celé škály projektů se jim podařilo vybrat několik finalistů pro postup do dalšího kola. Velmi rozhodná, zkušená porota zvolnila své nedostižné tempo až v odpoledních hodinách při výběru tří vítězných projektů. Po náročné diskuzi již byly známy výsledky a mohl být zahájen Slavnostní večer ve výtvarné dílně fakulty.

Toto společenské setkání studentů a profesorů uvedl moderátor a zahájil svým projevem děkan fakulty architektury doc. Ing. Josef Chybík, CSc. Slovy předsedy poroty Ing. arch. Vlado Miluniće a kritické Yvette Vašourkové začalo vyhlašování oceněných a vítězných projektů.

V. Cenu Bohuslava Fuchse za letní semestr akademického roku 2012/2013 si odnesla dvojice studentů Kryštof Foltýn a Daniel Struhařík za práci s názvem „5+5 Obnova měst“. Ateliér vedli doc. Ing. arch. Karel Havliš, Ing. arch. Ondřej Chybík a Ing. arch. Michal Krištof.

Dalším vítězným projektem, s názvem „Dům nad jezerem pod Petrovem“, oslovila porotu Veronika Tvrdá. Jejím vedoucím práce byl doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr. společně s Ing. arch. Milanem Šuškou a Ing. arch. Janem Šárkou.

Třetím výhercem originální sošky se stala Bc. Veronika Ehlová z ateliéru prof. Ing. arch. Petra Pelčáka, Ing. arch. Nicol Gale a Ing. arch. Bohumily Hybské. Její vítězná práce nesla název „Inventura stavění v MPR Brno – Místo ve středu města?“.

Zbylých šest vyhlášených prací získalo titul „Oceněný projekt“ a rovněž věcnou odměnu. Ceny byly rozdány a tak moderátor otevřel druhou část večera – raut a diskusi nad projekty. Hudební tóny doprovázely volnou zábavu spojenou s tancem. V prostoru výtvarné dílny vznikla neobyčejná přívětivá atmosféra. Doufáme, že se tato nálada na fakultu opět navrátí s příštím udělováním Cen Bohuslava Fuchse.

Cena Bohuslava Fuchse je studentská soutěž, kterou pořádá Studentská obec Fakulty architektury VUT v Brně (SOFA). Jedná se o cenu za nejlepší studentský ateliérový projekt. Je udílena dvakrát ročně nezávislou porotou, v zimním a letním semestru.

  • autor: SOFA *
  • publikováno: * 30. 5. 2013

Klíčová slova:

reportáž SOFA

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři