Architektura / občanské stavby

Výsledky soutěže Světovar – kulturní fabrika Plzeň

4. ročník studentské architektonické soutěže společnosti Helika ovládli studenti a studentky ČVUT.

HELIKA, a.s. , 11. 1. 2013

Ve středu 28. listopadu 2012 proběhlo v prostorách Národní technické knihovny setkání s vítězi studentské architektonické soutěže, jejíž 4. ročník uspořádala architektonická a projekční kancelář HELIKA a.s. Studenti měli za úkol navrhnout revitalizaci vymezeného území bývalého plzeňského pivovaru Světovaru v Plzni. Tento rok zabodovali studenti a studentky Fakulty architektury ČVUT v Praze, kteří získali první, druhé i třetí místo. Studentské návrhy hodnotili MgA. Kateřina Melenová, PhDr. Benjamin Fragner a Akad. arch. Vladimír Kružík.

Prvním místem a 35 tisíci korunami ocenila porota návrh Eduarda Sojky a Jakuba Sládečka„Tento návrh dosahuje ve všech posuzovaných aspektech očekávanou úroveň kvality. Oceněn byl vizuálně jasný architektonický koncept dokonale čitelného odlišení „starého“ a „nového“ vyjadřující dostatečně respekt k industriálnímu dědictví, dále důkladnost analýzy flexibility jednotlivých provozů a logika navrženého půdorysného dispozičního uspořádání. Jednoznačný kubus multifunkční scény, „stage“, se bez pochyb všem jasně asociuje s navrhovaným účelem a využitím objektu. Zvláštní zmínku zasluhuje reálnost návrhu v konkrétních podmínkách činnosti budoucího kulturního centra 4x4 Cultural Factory,“ říká předseda poroty Akad. arch. Vladimír Kružík ze společnosti HELIKA a.s.

Druhé místo a 25 tisíc Kč porota udělila návrhu zpracovaném Michaelou Prikrylovou. Porota ocenila především jasný a vizuálně čistý architektonický přístup k řešení otázky vztahu „nové“ a „staré“ architektury. Svébytný útvar „pneumatického ochozu“ spojuje odlehlá místa objektu /vstup do objektu bývalého výstavu piva na úrovni chodníku a prostor sálů v 5. podlaží objektu bývalé spilky/, zároveň je možné ho chápat jako originální objektovou instalaci kontrastující s architekturou okolních průmyslových objektů Světovaru.

Na bronzové příčce s odměnou 15 tisíc Kč se umístily další studentky ČVUT. Návrh Marty Mezerové a Šárky Lorencové porotu zaujal především důkladnou analýzou všech urbanistických a architektonických souvislostí vně a uvnitř areálu a z ní vycházející rozbor vnitřního funkčního uspořádání objektu. Porotou byl oceněn také návrh využít část pozemku areálu jako komunitní zahradu.

Porota dále udělila zvláštní ocenění (bez finanční odměny) Jakubu Dvořákovi z Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci, Zuzaně Šikulové, Filipu Šeflovi a Radku Podorskému z Fakulty stavební ČVUT v Praze a Petru Vackovi, Jakubu Kopeckému a Janu Gašpárkovi rovněž z Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Architektonická a projekční společnost HELIKA působí na českém trhu investiční výstavby a poradenství již od roku 1990. Od května 2004 rozšířila společnost HELIKA své aktivity na Slovensko a otevřela svoji pobočku v Bratislavě. V červnu 2007 se stala součástí nadnárodní korporace Obermeyer působící v oblasti architektury a projekčních činností v zemích po celém světě.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři