Architektura / občanské stavby

Zázemí zaměstnaců a vstupní prostory společnosti KOMA MODULAR

Předmětem práce je zpracování návrhu objektu s kombinovanou funkcí šaten a stravovacího zázemí pro zaměstnance v aréalu firmy Koma. Navržená budova má nahradit existující již nevyhovující objekt.

EARCH.CZ , 20. 7. 2012

Koncepce

Hlavním cílem návrhu je kromě zajištění důstojných podmínek zaměstnanců vytvoření objektu, který by dobře reprezentoval firmu a vyjadřoval specifické vlastnosti modulového systému KOMA. Koncepce domu vychází z myšlenky dvou jasně definovaných objemů. V přízemí je navržen hlavní vstup do areálu a zázemí zaměstnanců v podobě nových šaten, v patře velkoryse pojatá hmota jídelny.

Šatny

Soustava jasně definovaných hmot člení parter na vnitřní a venkovní užitné a pobytové plochy. Formální rozehranost přízemí v kontrastu s lapidárním objemem jídelny v patře ukazuje konstrukční i estetický potenciál modulárního systému. Šatny jsou navrženy velkoryse s přímým kontaktem sociálního zázemí a venkovními pobytovými terasami.

Jídelna

Jídelna je záměrně umístěna v patře. Jde o symbolické oproštění od pracovního procesu čímž zajišťuje potřebný klid - relaxaci v době svačin a obědů. Tento princip podporuje i provozní logiku novostavby. Svou horizontální hmotou a orientací nejen vůči světovým stranám, ale především směrem k celému výrobnímu areálu, podporuje potřebnou identifikaci všech profesí s místem své práce. Dispoziční koncepce je založena na myšlence společného stravování všech profesí bez ohledu na hierarchii firmy. V návaznosti na hlavní hmotu jídelny navrhujeme venkovní pobytové terasy pro stravování v letních měsících.

Čitelnost kontejnerů

Zvoleným hmotovým řešením vzniká showroom pro prezentaci nejen konstrukčních a materiálových možností modulárního systému, ale také firemní kultury a vztahu ku všem profesím.

Konstrukce

Budova je sestavena z modulů typu M3, ty jsou použity ve dvou velikostech. 16 modulů o základních rozměrech konstrukce 3300 x 3000 x 9000mm a 3 moduly o základních rozměrech 3300 x 3000 x 7500mm. Plášť je navržen v 1.NP ve dvou variantách 1.NP a) plášt z polykarbonátových desek b) plášť tvořený PUR izolací a opláštěním z tahokovu. 2.NP celé podlaží je po obvodu prosklené. Zázemí kuchyně a zásobovací část 2.NP je opatřena pískovaným sklem. Stínění je zajištěno venkovními textilními roletami.

  • Ateliér: CHYBIK + KRISTOF
  • Spolupráce: Vojtěch Kouřil
  • Země: Česká republika (Česko)
  • Město: Vizovice
  • Ulice, číslo: Říčanská 1180
  • PSČ: 763 12
  • Datum projektu: 2012

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři