D

dílna

Ateliér

Je otevřené uskupení založené v roce 2014 autorizovaným architektem Michalem Palaščákem. Projekty zde vznikají s přesahem do nejrůznějších přidružených profesí, které na první pohled s architekturou nemusejí přímo souviset. Tým je utvářen charakterem a rozsahem konkrétního zadání. Přístup k zadání je založen na racionální vstupní analýze, na základě které, se generuje samotný návrh. Estetika a sebereflexe je tak posunuta do sekundární roviny.

    kontaktní údaje:
  • adresa: Česká republika
  • e-mail: dilna@palascak.com
  • www: www.palascak.com
Generální partner
Hlavní partneři