Skladovací a parkovací areál Bychl s.r.o.

Požadavkem investora bylo navrhnout nový prodejně skladový areál pro automobily BMV a jachty.

Základní urbanistická koncepce je založena na dvou kvádrových hmotách umístěných do tvaru L a vzájemně provozně propojených. Hlavní dvoupodlažní hmota haly je umístěna kolmo k ulici Hodkovická . Hala má rozměry 73,5 x20x 8 m. Na ní souběžně s ulicí je napojeno administrativní křídlo nového objektu. Tento objekt je vynesen na žb . sloupech a funkčně je umístěn v úrovni 2.np, tedy cca 4 m nad terénem. Má rozměry 51x 9,4 x 4,4m.

Objekt A – hala - je z pohledových železobetonových prefa panelů a je postaven z motovaného železobetonového sytému. Objekt je dvoupodlažní. Dům má výraznou skleněnou fasádu v čele na severní straně, kde je umístěn prodej a výstavní prostor lodí. Objekt v sobě zahrnuje prodejní, administrativní, skladovací a technologické části včetně myčky aut.

Objekt B - administrativa - je výrazově oddělen od haly svým menším měřítkem. Dům je zabalen do alubondového černého obkladu v kombinaci a hliníkovým tahokovem na jižní fasádě, který zároveň slouží jako stínění francouzských oken. Dům je funkčně napojen samostatným jádrem se schodištěm. Tímto je umožněno administrativní objekt samostatně pronajímat. Současně je propojen s hlavním objektem haly spojovacím krčkem a vyrovnávacím schodištěm.

Generální partner
Hlavní partneři