Skupina - Zahrada základní a mateřské školy v Kolodějích

Přechod Rokytky, brod, opravy vozů, úvozy, les Vidrholec, loupežníci, stromy, křoviny, pole a květnové louky… to vše se otiskuje do námětu řešení zahrady mateřské a základní školy v Kolodějích. Hlavním motivem je výrazná červená cesta, která vyjadřuje putování historií, různými přírodními lokálními biotopy a živly a propojuje původně roztříštěnou zahradu a vede děti k poznávání i zábavě.   

Foto: eArch

  Koloděje se jmenují podle kolářů (kolodějů), kteří se živili opravami loukoťových kol vozů a tvar kruhů a kol je v návrhu několikrát, převážně půdorysně rozvíjen. Červená cesta provádí děti celou zahradou a nabízí jim různá zastavení. Začíná v údolí, line se kolem pole, luk, alejí, skal a kolem skulptur dřevěných kmenů přes brod, pískové plochy a tunely, vede okolo březového háje do lesa až ke svahu do městské krajiny (hřiště).   Děti prožívají na ni i mimo ni různé zážitky propojené s koloběhem přírody a to převážně na prvcích přírodního charakteru. Hře slouží velká písková plocha s vodní pumpou a jezírkem, velký kmen pojatý jako umělecké dílo (František Dvořák) a kompozice čedičových kamenů (Stanislav Špoula). K výuce zahradničení slouží květnaté louky s užitkovými i okrasnými trvalkami, bylinková a zeleninová zahrádka  a místo pro venkovní učebnu. Setkávání místní komunity a projekce společenských školních vystoupení se budou odehrávat v prostoru na ploše sportovního hřiště, které dostává v návrhu přesnější tvar a je lemovaná kládami na posezení.  

Foto: eArch

  Projekt vznikl díky příspěvku Nadace proměny a díky rodičům, kteří za projektem stáli. Rekonstrukce zahrady pak probíhala ve spolupráci s místními obyvateli a rodiči formou dobrovolných brigád a výpomocí.

  • autor: SKUPINA *
  • publikováno: * 15. 6. 2018
Generální partner
Hlavní partneři