R

Rodinný dům v Mohren

Navrhovaný dům vychází z původní situace a kontextu a soudobým způsobem rozvíjí tradiční architekturu regionu Appenzell ve Švýcarsku. Jižní fasády jsou v této oblasti maximálně prosklené a okna jsou v nich skládána do horizontálních linií, ostatní fasády jsou více uzavřené a většinou pokryty šindely nebo obložené dřevem, s okny rozmístěnými podle potřeby. Nad okny bývá pro tento region charakteristický mírný převis.

Nový dům se stejně jako jeho předchůdce otáčí za krásným výhledem do údolí Rýna svou bohatě prosklenou jižní stranou. Ostatní strany jsou pojaty jako šindelové fasády se čtvercovými otvory s atypickou šambránou, která dnešním způsobem vychází z místních tradic. Dům stojí ve svahu a má tři podlaží a podkroví. Jeho dvojtraktová dispozice s hlavními obytnými místnostmi na jih navazuje na půdorysy tradičních domů.

Obytné místnosti jsou soustředěny podél strany se světlem a výhledem. Provozní severní část pak sestává z koupelen a otevřeného schodiště. Dům byl navržen tak, aby mohl sloužit nezávisle na sobě dvěma rodinám nebo pro kombinaci bydlení a práce. Dispoziční uspořádání, založené na modulovém systému nosné konstrukce proto umožňuje volně umísťovat a přemísťovat příčky mezi hlavními místnostmi a přestavět koupelny na bezbariérové.

Podzemní podlaží jsou z pohledového betonu: stěny z železobetonových prefabrikátů a stropní deska z monolitického betonu. Do stropu jsou zapuštěna i atypická svítidla. Nadzemní část domu tvoří dřevěná rámová konstrukce z předpřipravených stěnových panelů a trámové stropy. Díky prefabrikovaným stěnám trvala hrubá stavba jen několik týdnů. Obvodový odvětrávaný plášť má tzv. difuzně otevřenou skladbu, díky níž se vodní páry nezachycují uvnitř konstrukce, ale podobně jako u funkčního oblečení řízeně prostupují směrem ven, takže dům dýchá. Proto je použita tepelná izolace z konopí a z dřevovláknitých desek (o tloušťce 180 – 220 mm). Udržet teplo ve dřevěné stavbě pomáhá tepelně akumulační výplň stěn z nepálených hliněných cihel.

Zatímco většinu fasád kryjí pro místo typické třívrstvé alpské šindele z modřínu, jižní strana je obložena panely ze smrkových prken různých průřezů a uspořádání. Tato fasáda je pak členěna vodorovnými římsami a svislými profily na jednotlivá pole odpovídající vnitřnímu uspořádání místností. Obklady, ostění a římsy z modřínového dřeva navazují na bohatou tradici zpracování dřeva v místní tradiční architektuře. Univerzální obytný či pracovní prostor v úrovni nejnižšího podlaží propojuje se zahradou celoplošná skleněná stěna s dřevohliníkových oken.

V interiéru jsou použity jednoduché materiály s přírodním vzhledem: v podzemní části broušené světlé anhydridové podlahy, v nadzemní části podlahy z dřevěných prken, dřevěné stropy a jako výplň dřevěných rámů vnitřní hliněné omítky bez nátěru, které pomáhají zvlhčovat vzduch. Vnitřní schodiště, dveře a masivní zárubně jsou ze dřeva. Přesné hranaté profily dřevěných oken jsou osazeny izolačními dvojskly. Všechno dřevo je ošetřeno buď pouze olejem nebo je ponecháno ve své přírodní podobě. Venkovní schodiště a kovové prvky jsou z pozinkované oceli. Z tohoto materiálu jsou také zárubně dveří v suterénu, jejichž křídla jsou vyrobena z MDF desek s přiznaným povrchem.

Ústřední topení s kotlem na dřevěné špalky doplňuje tradiční zděná pec. Pec je možné použít také jako doplňkový zdroj teplé vody. Kotel je zásobován ze skladu na dřevo, plněného oknem zvenčí. V celém domě jsou pak použity výhradně lokální obnovitelné materiály s minimem toxických látek a technologie šetrné k přírodě. Na stavbě se podílely místní stavební firmy a řemeslníci, značnou část interiérů si provádí investor svépomocí.

Okolí domu bylo přirozeným způsobem upraveno tak, aby navazovalo na již existující stodolu. Na severní straně je zřízen příjezd z mlatu, na jižní straně trávník a zahrada dosahuje až ke skleněné fasádě domu.

Generální partner
Hlavní partneři