Architekti A B.K.P.Š.

ateliér
bio/motto:

Naša spoločnosť poskytuje komplexné projektové a inžinierske služby v rozsahu autorizácie v intenciách zákona č. 138/1992 Zb. ako aj inžinierske výkony pre investorov – zaobstaranie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. V rámci komplexnosti projektových služieb spracovávame aj projekty nevyžadujúce legislatívne konanie /interiéry, výstavy, divadelné scény,.../ Vykonávame funkciu generálneho projektanta. Kompletné externé projektové výkony sú zabezpečované na zmluvnom základe s autorizovanými profesistami resp., s kooperujúcimi firmami, s ktorými dlhodobo úspešne spolupracujeme. Ťažiskom prác sú objekty: kancelárie, bytové stavby (rodinné domy, bytovky, obytné súbory), kultúrne a občianske stavby, hotely, priemyslové stavby, urbanizmus, interiéry,... Do dnešnej podoby spol. s r.o. sa niekoľkokrát transformoval.

  • Město: undefined
  • E-mail: architekti@bkps.sk
  • www: www.bkps.sk

Generální partner
Hlavní partneři