Novinky a názory / zprávy

Blatná rozkvétá pod růžovou vizuální identitou. Navazuje na tradici pěstování růží

Vizuální identitu v netradiční růžové barvě právě představuje městská příspěvková organizace Centrum kultury a vzdělávání Blatná. V designérské soutěži, kterou pořádala organizace CZECHDESIGN, se svým návrhem zvítězilo Jakub Vaněk Studio. Autoři se inspirovali zdejší tradicí pěstování růží a vytvořili nápaditý a pozitivní styl, který se nakonec stane zároveň i vizuální identitou města Blatná.

CZECHDESIGN.CZ , 3. 5. 2021

Blatná je malebné město s přibližně 6 000 obyvateli v severozápadní části Jihočeského kraje s rozvinutou kulturní scénou a historickou tradicí pěstování růží, která je spjata se jménem slavného pěstitele a šlechtitele Jana Böhma. Ve městě působí příspěvková organizace Centrum kultury a vzdělávání Blatná (dále CKVB), která pořádá kulturní a vzdělávací aktivity a zastřešuje místní kino, muzeum, knihovnu, komunitní a informační centrum. 

Pro svou prezentaci CKVB používalo logo, které ale z důvodu nečitelnosti v malém formátu a absence návazného systému nevyhovuje současným požadavkům. Proto vznikla potřeba vytvořit ucelený systém, který by sjednotil a systematizoval vizuální komunikaci a prezentaci organizace i jejích podznaček. Měl by promlouvat současným komunikačním jazykem a akcentovat atributy, které jsou s městem spojené.

Nová vizuální identita města Blatná, Jakub Vaněk Studio. Zdroj: CZECHDESIGN 

Samo město Blatná v minulosti uspořádalo soutěž na identitu města, která ale nepřinesla profesionální výsledky a byla zrušena. Po této zkušenosti oslovili zástupci CKVB k organizaci soutěže odbornou organizaci Czechdesign.

V designérské soutěži uspělo Jakub Vaněk Studio se sebevědomým konceptem vycházejícím z tradice pěstování růží. Vizuální styl se opírá o frazém „Z blata do růže“. Symbolem je stonek, který spojuje obě charakteristiky. Je mostem mezi „bahnitou“ krajinou a voňavým barevným květem, který představuje text. Blata zastupují minimalistické obrazce – průhledy krajinou, které jsou patrné na mapě blatenské krajiny.

Nová vizuální identita města Blatná, Jakub Vaněk Studio. Zdroj: CZECHDESIGN 

Směr růží propsali autoři i do názvu instituce, která se nově bude prezentovat jako Kulturní Plantáž Blatná. „Tak jako Jan Böhm pěstoval růže na svých blatenských plantážích, Plantáž pěstuje vášeň pro kulturu a vzdělávání,“ doplňují autoři Barbora Micajová a Jakub Vaněk. 

Vizuální styl je dle poroty soutěže nápaditý, pozitivní a doslova květnatý. Porota ocenila až doslovné uchopení tématu růží, které je pro Blatnou charakteristické. Práce s jazykem se ukázala jako velmi silnou stránkou celého konceptu, který se tak rozvíjí dál za hranice grafického designu. Nezaměnitelná, odvážná a svěží je i barevnost vizuální identity. 

Foto: eArch
Nová vizuální identita města Blatná, Jakub Vaněk Studio. Zdroj: CZECHDESIGN 

Jana Vinšová z pořádající organizace CZECHDESIGN komentuje vítězný návrh: „Jakub Vaněk Studio nejlépe vystihlo zadání a představilo silné a atraktivní zpracování vizuálního stylu, který má potenciál stát se přístupným pro širokou veřejnost napříč generacemi.“

„Návrh vystihl růžovou identitu města, kterou budeme prolínat do své činnosti a přenese se také na veškeré naše složky – muzeum, knihovnu, kino, infocentrum i komunitní centrum, jejichž posláním je pěstovat kulturu. Symbolika stonku propojujícího zemi či blata s květem je analogií právě ke kultuře, která propojuje generace a zakořeněnou identitu nechává rozkvést,“ vyjadřuje spokojenost s výsledkem Bronislava Winklerová, ředitelka Centra kultury a vzdělávání Blatná. 

Nová vizuální identita města Blatná, Jakub Vaněk Studio. Zdroj: CZECHDESIGN 

Jakub Vaněk Studio

Designéři Jakub Vaněk, Barbora Micajová a vývojář Tomáš Frantík vytváří vizuální identity a webové prezentace. Jejich cílem je spojení krásného a funkčního. Mezi jejich poslední projekty patří například vizuální identita pro Prahu 3, kavárnu DOK od Nordbeans nebo web pro Universal Music.

O soutěži 

Do soutěže, kterou pro CKVB zorganizovala odborná organizace Czechdesign v druhé polovině roku 2020, byly na základě pečlivé rešerše vybrány následující subjekty: Jakub Vaněk Studio, studio Colmo a duo Lucie Marková a Tereza Pejřimovská. Zástupci Czechdesign nastavili pravidla soutěže, organizovali workshop, definovali zadání pro designéry a vedli zasedání poroty. 

Soutěž měla jedno kolo, všichni soutěžící obdrželi skicovné a vítěz zakázku na vypracování nové vizuální identity organizace a její implementaci. 

Nezávislá část poroty / externí odborníci:

doc. MgA. Kristina Fišerová, grafická designérka, pedagožka ZČU v Plzni,

MgA. Jiří Hanek, grafický designér, Parteo,

Mgr. Jiří Toman, grafický designér, Studio Toman Design.

Závislá část poroty / zástupci vyhlašovatele:

MgA. Ing. Bronislava Winklerová – ředitelka Centra kultury a vzdělávání Blatná,

Mgr. Radek Řebřina – PR manažer Centra kultury a vzdělávání Blatná.

Kromě spokojenost s výsledkem vyjadřují zástupci CKVB spokojenost i se samotnou soutěží. „Spolupráce se společností CZECHDESIGN předčila zcela naše očekávání, a to především z hlediska profesionálního přístupu. Jejich odborné vedení soutěže můžeme doporučit každému subjektu, který o změně nebo o novém vizuálním stylu uvažuje,“ komentuje Bronislava Winklerová.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři