Novinky a názory / zprávy

Budoucnost pražských Kyjí. Nová urbanistická studie čeká na připomínky veřejnosti

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) připravil ve spolupráci s MČ Praha 14 a ateliérem UNIT architekti urbanistickou studii Kyje-Hloubětín. Aktuální návrh navazuje na již diskutovanou územní studii z roku 2018, zahrnuje však větší část řešeného území. K návrhu se v současnosti může vyjádřit široká veřejnost přímo v participačním kontejneru v pražských Kyjích.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy , 16. 6. 2021

Lokalita Kyje-Hutě má dlouhodobě potenciál stát se plnohodnotnou městskou čtvrtí, která je obklopena přírodou a zároveň je zde zajištěna dobrá dostupnost do centra městskou hromadnou dopravou. Čtvrť v současnosti tvoří převážně rodinné a bytové domy, které jsou od sebe odděleny rozlehlými opuštěnými plochami. 

„Kyje-Hutě by byly ideálním místem k životu pro ty, kteří chtějí bydlet ve městě a zároveň v dosahu přírody. Celá čtvrť dnes však působí poměrně izolovaně a neuceleně, a právě proto chceme díky studii docílit využití potenciálu této významné majetkové tržby města. Mělo by vzniknout nové těžiště lokality se službami a vybaveností. Těším se na výsledky participace a názorů občanů, co dalšího si v lokalitě přejí,“ říká náměstek primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček. 

Tým z ateliéru UNIT architekti vypracoval Urbanistickou studii Kyje–Hloubětín. Jejím cílem je dotvořit ucelený obraz čtvrti a vybudovat z území fungující část města, která splňuje soudobé požadavky na kvalitu bydlení jak z pohledu ekologie, tak ekonomiky. 

Foto: eArch
Budoucnost Kyjí-Hutí, mapa. Zdroj: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) 

„Studie v území umisťuje novou školu a tři mateřské školky. Ve středu území vznikne nové centrum s náměstím a službami. Nová komunikace odvede tranzitní dopravu ze stávající zástavby. Vznikne nová síť rekreační pěších a cyklistických spojení. V budoucnu by se v Hutích nemělo jen bydlet, ale bude zde příležitost se pobavit, odpočívat, navzájem se setkávat či tu pracovat,“ komentuje studii Filip Tittl z UNIT architekti.  

Veřejnost se může s návrhem studie seznámit v informačním kontejneru či stanu IPR, nebo se zúčastnit participačních vycházek, které budou probíhat za přítomnosti zpracovatelů studie. 

„Jedná se o skvělou příležitost, jak se seznámit s návrhem studie a zároveň možnost předat autorům i zadavatelům návrhu zpětnou vazbu – a to jak osobně, tak skrze dotazník. Ten lze vyplnit v informačním kontejneru a v informačním stanu, nebo online. Podněty veřejnosti jsou pro město při zpracování každého projektu nepostradatelnou součástí,“ komentuje participační aktivity projektu ředitel IPR Ondřej Boháč.

Participace probíhá od 14. do 20. června, více informací k jednotlivým setkáním a online dotazník lze najít na webových stránkách IPR

Foto: eArch
Budoucnost Kyjí-Hutí, vizualizace. Zdroj: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) 

Klíčová slova:

urbanistická studie

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři