Novinky a názory / zprávy

Holcim Awards - soutěž, která podporuje trvalou udržitelnost staveb

Do mezinárodní soutěže Holcim Awards, kde se budou rozdávat ceny v celkové hodnotě 2 miliony dolarů, mohou autoři přihlásit své projekty, které splňují pět hlavních témat udržitelného stavitelství.

Jaroslav Sládeček , 12. 9. 2013

Dnes velice moderní zaklínadlo „udržitelnost“, které se tváří jako něco nového a velice odborného, je vlastností, která v tradičním stavitelském umění bývala samozřejmostí. Časem se ale jaksi vytratila. Novostavby současnosti mají krátkou životnost, materiály nejsou tak trvanlivé jako před sto lety, zvyšuje se produkce a s tím spojená zátěž.

Od té doby, kdy se produkce stala hlavním motorem, který žene lidstvo vpřed, žene se zároveň lidstvo do situace, kdy už přirodní procesy nestíhají vyrovnávat zatěž lidských činností a dokonce sám člověk způsobuje, že se příroda chová jinak než bylo po dlouhou dobu obvyklé. Že se příroda staví proti lidem.

Udržitelný způsob života znamená žít tak, aby činnost člověka byla v jakési rovnováze s přírodními zdroji. Vše co směřuje k udržitelnosti má tedy směřovat k rovnovážnému stavu. Je to rovnovážný stav mezi historicky a kulturně generovaným prostředím a našimi tvůrčími vstupy.

Dnes nás k úsporám nutí jednak pravidla a pokyny, přicházející z EU, a z druhé strany rostoucí ceny energií. Dokud se z toho nestala móda, zabývala se touto otázkou jen hrstka nadšenců na půdě akademických pracovišť. Přitom je to otázka přirozených stavebních materiálů a tradičních až primitivních stavebních systémů. To je ale jen jedna větev – tzv. „zelená architektura“. Druhou variantou je high-tech přístup, kdy se nízké spotřeby a přirozených podmínek dosahuje za pomoci sofistikovaných přístrojů a technologií.

V podmínkách soutěže Holcim Awards je trvalá udržitelnost definována v pěti bodech:1. Vývoj – (inovace a přenositelnost) 2. Lidé – (etika a sociální rovnost) 3. Planeta – (životní prostředí a zdroje) 4. Prosperita – (ekonomický přínos a kompatibilita) 5. Inovativnost – (kontext a estetika)

Těmito pěti body se určuje stupeň, jak moc daný projekt přispívá k udržitelnému vývoji. Úspěšným příkladem je například ‚škola v přírodě‘ s minimálním dopadem v kanadském Vancouveru, která je zcela soběstačná a CO2 neutrální. Navíc působí i esteticky přívětivě, neboť je za pomoci subtilních sloupů vyzdvižena na vyšší úroveň, odkud se nabízí krásné výhledy. Tím pádem je prostor pod ní volný a stavba je bezpečnějším místem v období záplav.

1. Vývoj

Ideálním příkladem, splňujícím především první bod, je vítěz loňského ročníku Global Holcim Awards. Jedná se o „Účinný výrobní systém pro geometricky složité části staveb“, který vznikl na půdě AA Školy architektury v Londýně, a jehož předností je, že díky sofistikované ale přitom jednoduché metodě může vytvářet složitě tvarované části budov takovým způsobem, který je šetrný vůči zdrojům a dokáže zásadně snížit množství stavebního odpadu.

2. Lidé

Tento cíl prakticky ukazuje návrh výukového centra trvale udržitelných konstrukcí v jednom ze satelitních měst Marakeše – Chwiteru. Zkoumá se zde využití okolních zdrojů materiálů včetně ruční práce s hlínou a kamenem jako primárními stavebními zdroji. Tento projekt tak zajistí práci a odborné vzdělávání místním obyvatelům.

3. Planeta

Příkladem projektu, který zohledňuje a do budoucna počítá s proměnlivostí přírodních podmínek, je obnova chilského města Constitución, které bylo postiženo vlnou tsunami. Nový plán vytváří v rizikových zónách namísto zábran čí masivních bariér novou zástavbu, která zde podpoří městský život a zároveň dokáže v kritických případech plnit funkci vlnolamu.

4. Prosperita

Pro splnění tohoto cíle musí projekt svou inovativností dosáhnout ekonomické únosnosti a rentability v závislosti na reálných možnostech. Takovým je například projekt Bezodpadového bednění pro tvorbu libovolných forem. Ten kombinuje tradiční technologii a materiály novým způsobem, kdy vznikají jedinečné a neopakovatelné betonové struktury za použití digitálně vyrobené ale plně recyklovatelné voskové formy.

5. Estetika

Poslední, zdaleka však ne zanedbatelné, je hledisko estetické kvality a zapojení do okolního kontextu. Projekt Hraniční kontrolní stanice vody a energií v americkém městě Van Buren musí dodržet přísná pravidla bezpečnosti, provozu a trvanlivosti a přitom dokáže být i příjemným prostředím pro návštěvy. Čím více cílů projekt splňuje, tím lépe. Není však podmínkou splnit všechny. Jde o to, stavět domy s vizí do budoucna. Aby byly „zelené“, ale zároveň účinné, trvanlivé a pro své okolí užitečné. Pokud tedy právě takový projekt máte na stole, neváhejte a přihlašte se do soutěže Holcim Awards.

Další informace o soutěži Holcim Awards najdete ZDE, nebo na Facebooku.

Přihlásit svůj projekt do soutěže můžete na stránkách Holcim Awards.

Klíčová slova:

Akce soutěže

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři