Novinky a názory / názory a komentáře

No comment: Odpověď na otevřený dopis Ivana Kroupy

Jak to vidí druhá strana? Dnes přinášíme reakci Ladislava Lábuse na otevřený dopis Ivana Kroupy.

Ladislav Lábus , 2. 10. 2015

Ivanovi Kroupovi a akademické obci Fakulty architektury ČVUT v Praze

Vážený pane architekte Kroupo, vážení kolegové, členové akademické obce FA ČVUT.

Není snadné reagovat na tak subjektivně zaujatý dopis ohledně kauzy projednávání projektu uměleckých dílen UMPRUM v Mikulandské ulici, plný osočení a polopravd, místy přecházející až do paranoidního vidění světa kolem pisatele. Navíc dopis překračující limity dosavadních, u nás již tak poměrně rozvolněných a dosud nezakotvených zvyklostí a standardů etiky profesního jednání, zavádějící veřejné osočování členů odborných komisí na základě informací z neveřejné části jednání těchto komisí, což mi přijde jako precedens další degradace kultury a prostředí v architektonických kruzích, který bychom neměli akceptovat.

Vážený pane architekte Kroupo, když ve svém dopise uvádíte, že reprezentace FA ČVUT – „Ladislav Lábus a Jan Sedlák, usazení ve schvalovacích, především památkářských strukturách, negativně ovlivnili projednávání tohoto projektu, a to způsobem z pohledu profese a etiky nepřijatelným,“ za což je zřejmě považováno vyslovení vlastního názoru na váš projekt, já považuji „z pohledu profese a etiky nepřijatelný“ váš postup.

Vážený pane architekte Kroupo, váš dopis zaslaný děkanovi není podnětem k diskusi s děkanem, ale výzvou celé akademické obci, kterou však také částečně viníte, takže ve skutečnosti je adresován především široké odborné veřejnosti, které jste jej zaslal na vědomí.

Skutečnost, že jste mne v té záležitosti, za kterou mne, kolegu Sedláka a v obecné rovině vlastně i předchozí vedení FA ČVUT i některé členy akademické obce, kteří „obsadili významné pozice pro projednávání projektů“ napadáte, dříve neoslovil, nesnažil se o věci diskutovat, ale adresoval jste svoji výzvu rovnou celé akademické obci FA ČVUT v Praze, která v naprosté většině o kauze nemá tušení a zaslal ji i na adresy Archiwebu a ČKA, svědčí o tom, že vám jde o konfrontaci a ne o diskusi. Názor děkana vás vlastně nezajímá, chcete pouze zkompromitovat jeho postoje a tím eliminovat jeho vliv i vliv dalších členů akademické obce FA ČVUT působících v různých poradních orgánech města, městských částí a orgánech státní správy a možná nepřímo odradit další architekty a odborníky, aby svobodně vyjádřili a uplatnili svůj názor o tomto projektu.

Kromě toho, že jsem byl v době zaslání dopisu na dovolené a nemohl jsem reagovat hned, váhal jsem, zda mám vůbec na tato osočení reagovat. Nechtěl jsem totiž přistoupit na diskurs vedený tímto nevybíravým útočným způsobem, navíc v osobní rovině a prozrazující výše uvedené tendence a cíle. A jestli jsem se rozhodnul reagovat, učinil jsem tak záměrně s velkým odstupem, abych nebyl příliš ovlivněn a zaslepen negativními emocemi a reakcemi, které váš dopis vyvolává. Možná měl být ten odstup ještě větší. Rozhodně nemám ve zvyku vystupovat konfrontačně, spíše naopak. Dostal jsem se však ne moji vinou do podobné situace jako vy. „Dnes mi má trpělivost došla. Proto píšu.“

Nechci se opakovat, ale opravdu „není snadné reagovat na tak subjektivně zaujatý dopis“, zvláště pokud nechci přistoupit na další zveřejňování podrobností neveřejné části jednání. Vaše výhrady lze rozdělit na konkrétní ataky vůči postojům „reprezentace“ akademické obce FA ČVUT a obecně cílené lamentace vůči angažmá architektů v různých komisích a z toho jim přisuzovaná zodpovědnost za negativní vývoj města.

K vaší v úvodu zmíněné kritice způsobu ukončení vašeho působení na FA po přechodu na UMPRUM, vztahující se na minulé vedení FA ČVUT, mi nepřísluší se vyjadřovat. Mimo jiné se ani netýká zmiňované kauzy projednávání projektu uměleckých dílen UMPRUM v Mikulandské ulici, které je meritem věci vašeho dopisu. Zřejmě je zde zmíněna pouze pro celkové ladění negativního popisu prostředí a vztahů na FA a prozrazuje vaši dlouhodobou emocionální frustraci a míru „objektivity a nezaujatosti“ vůči fakultě i části její akademické obce.

V dalších pěti odstavcích se dostáváte k vyslovení výše uvedené a citované teze vašeho apelu, „Ladislav Lábus a Jan Sedlák, usazení ve schvalovacích, především památkářských strukturách negativně ovlivnili projednání tohoto projektu, …. z pohledu profese a etiky nepřijatelným způsobem“.

Nechtěl jsem se ze zásady vyjadřovat k obsahu neveřejné části jednání VR NPÚ, abych nepokračoval ve vámi nastaveném režimu zveřejňování popisu interní diskuse, ale zde se musím ohradit, když je navíc v dalším odstavci troufale a nepravdivě tvrzeno, že jsem k projektu neměl jedinou informaci.

K projektu jsem se vyjadřoval na základě prostudování podkladů, které byly k dispozici, a hlavně jednání jsem svými názory zásadně neovlivnil, jak je mi přisuzováno. Negativně reagovala naprostá většina přítomných, předtím, než jsem cokoli řekl. Většinou se neshoduji s konzervativnějším křídlem GŘ NPÚ v názorech na předložené projekty zásahů do historického prostředí a staveb. Tentokrát jsem však opravdu neviděl důvod, proč při zvolené razanci ataku původní stavby, ze které zbyla téměř jen uliční fasáda, navíc razantně proříznutá vertikálním motivem v pravé části fasády, nebylo přistoupeno k novostavbě, když rozsah zadání neumožňuje téměř nic z původní stavby zachovat.

Vážený pane Kroupo, v posledních třech odstavcích přecházíte do obecné lamentace nad systémem schvalovacích struktur, „kde se nehledá kvalita, kde není snaha o objektivitu, kde se pouze počítá míra servilnosti, počet konzultací, počet ústupků, kde převážná většina členů by nejraději viděla UMPRUM vysídlenou na kraj města…“ a dalšího osočování jejich členů. Vše spěje k vaší apriorní výčitce, že jsme „aktivní součástí schvalovacích procesů a struktur, které se podílely při vysidlování centra Prahy“.

Chrlit tato subjektivní osočení jedním dechem s vytýkáním absence „snahy o objektivitu“, jen dokresluje paradoxy vašeho uvažování, se kterým je velmi obtížné vést diskusi, když se o ni navíc ani nesnažíte. Jednání komise GŘ NPÚ proběhlo v únoru 2015, od té doby jsem nezaznamenal jediný pokus o kontakt a diskusi od vás nebo vašeho rektora, pominuli jeho obdobně laděný, ale pouze mně adresovaný dopis z 18. srpna 2015.

S pozdravem Ladislav Lábus 15. 9. 2015

Reakce Ladislava Lábuse, děkana FA ČVUT na dopis Ivana Kroupy z 2. 9. 2015, adresovaný „Děkanovi a akademické obci Fakulty architektury ČVUT“.

  • autor: Ladislav Lábus *
  • publikováno: * 2. 10. 2015

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři