Novinky a názory / zprávy

Ve Zlíně byly koncem října slavnostně vyhlášeny a předány Ceny Vladimíra Karfíka

Dne 25. 10. 2016 byly na radnici statutárního města Zlína slavnostně uděleny Ceny Vladimíra Karfíka za období 2013 – 2015. Cenu založil v roce 1991 Blok architektů a výtvarníků a je udělována každé 3 roky osobnostem a stavbám, které nejvíce souznějí s pojetím architektury, které představovala osobnost Vladimíra Karfíka – stavby racionální, efektivní a logické v konstrukci, funkci i výrazu.

EARCH.CZ , 1. 11. 2016

Letos byla potřetí Cena Vladimíra Karfíka předávána ve spolupráci se statutárním městem Zlín. Plakety laureátům předal za účasti primátor města, pana MUDr. Miroslava Adámka, a hlavní architektky města, paní Dagmar Nové, předseda Bloku architektů a výtvarníků. Tímto aktem byla potvrzena tradice vážící udělení ceny na místo tvorby a života V. Karfíka, který s vytvořením ceny po něm pojmenované souhlasil, a stal se v roce 1991 jejím prvním nositelem.

K laureátům patří mj. Karel Prager, Eva Jiřičná, Marián Marcinka, Ivan Bergmann či Jiří Hrůza. Vzhledem k tomu, že Blok architektů a výtvarníků má českou a slovenskou sekci, jsou návrhy nominací zastoupeny vždy z obou zemí.

Za významnou architektonickou realizaciIng. arch. Josefu Pleskotoviza Soubor staveb v Dolních Vítkovicích v Ostravě: Multifunkční hala Gong 2013, Velký svět techniky 2014, Bolt Tower 2015

Za zásadní přinos v urbanismu a architektuřeprof. Ing. arch. lvanu Rulleroviza jeho celoživotně přínos v teorii oboru architektura a urbanismus

Za celoživotní díloDr. Ing. arch. Otakaru Kučovi, CSc.

Za celoživotní díloIng. arch. Vladimiru Dedečkovi

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 1. 11. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Klíčová slova:

ocenění Josef Pleskot Zlín

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři