Technologie / produkty

Modularita pomáhá nejen lidem v neočekávaných a krizových situacích, ale také ochraně životního prostředí, tvrdí společnost KOMA

Díky rychlosti výroby, dodávky a výstavby modulárních konstrukcí pomáhá společnost KOMA lidem v neočekávaných životních situacích Foto: archiv firmy KOMA

Společnost KOMA není nutné představovat. Patří k hlavním osvědčeným výrobcům modulárních konstrukcí daleko přesahující hranice České republiky. KOMA chce být prospěšná lidem, mít přidanou hodnotu a přispět k ochraně životního prostředí.

EARCH.CZ , 15. 6. 2023 / Advertorial

Jedny z klíčových výhod modulárních konstrukcí jsou rychlost výroby, dodávky, výstavby, snadný a rychlý transport a tím rychlejší návratnost investice. Díky těmto výhodám se modulární konstrukce stávají čím dál více oblíbenými a vyhledávanými stavebními systémy. V určitých případech jsou modulární konstrukce tím vůbec nejideálnějším řešením, protože právě rychlost a ekonomická dostupnost umožňují na určité situace reagovat způsobem, který by jinak zabral mnohem více času a nákladů, což prakticky není možné.

Jedná se především o nečekané krizové situace, místa postižená živelnou katastrofou nebo válečným konfliktem, na které je potřeba reagovat rychle a bez otálení s cílem poskytnutí důstojných podmínek pro místní obyvatele. Společnost KOMA si v tomto ohledu výhody modulárních konstrukcí uvědomila hned ze začátku svého působení a časem se staly jejím dlouholetým posláním.

Toto uvědomění, že modularita může pomáhat, přišlo v roce 1995, kdy společnost dodávala zakázku v Čečensku, kde zuřila občanská válka. Už tehdy její zakladatel pochopil, že produkt, který nabízí, má vysoký potenciál prospěšnosti a pomoci potřebným. O 10 let později mezi lety 2003-2004 se toto poslání stalo oficiálním s heslem ​„pomá­hat lidem a obo­ha­tit svět“.

„KOMA chce být prospěšná, mít při­da­nou hod­no­tu a neni­čit život­ní pro­stře­dí. Modu­la­ri­ta nám to dovoluje. Abychom byli schopni modularitou pomáhat, jsou klíčové investice nejen do výrobních procesů, ale také do vzdělávání, inovací a vývoje. KOMA provozuje vlastní Vývojové inovační centrum modularity, ve kterém vznikají náročné projekty a nové výrobkové řady.“ prezentuje své záměry KOMA.

Foto: Kavárna POTMĚ je unikátní projekt Nadačního fondu Světluška, kde obsluhují zrakově postižení po tmě

Příkladem může být 22 třídní základní škola v italské L`Aquile, která vznikla po ničivém zemětřesení. KOMA dodala během pouhých 7 týdnů v průběhu letních prázdnin modulární školu ze 123 modulů. Toto je jen jeden z případů, kdy KOMA mohla uplatnit své poslání v praxi.

Další příkladem z mnoha příkladů je také Centrum pro matky s dětmi na Ukrajině v blízkosti Kyjeva dokončené v roce 2016. Zde se společnost KOMA spojila s charitou Diakonie ČCE, aby společně mohli poskytovat kvalitní služby na místní úrovni. Za pouhé čtyři týdny se podařilo vyrobit a postavit 24 modulů, které tvoří dvě budovy, jež zajistily ubytování rodinám z východních konfliktních oblastí Ukrajiny. S dnešní situací je důležitost podobných projektů bohužel ještě větší.

Foto: Krček spojující dva domy ve Vsetíně slouží jako bydlení pro seniory

Modularita tak dokáže pomoci nejen lidem v postižených oblastech, může také přispět k zmenšení stavebních dopadů na životní prostředí. Cirkulární výstavbou s možnou recyklací a znovupoužitím jednotlivých produktů razantně snižuje ekologickou náročnost výroby a stavebních procesů. Pokud je to možné, usazuje své stavby na zavrtávané vruty nebo patky, čímž snižuje spotřebu stavebního betonu, který se řadí k těm vůbec nejméně ekologickým materiálům na světě.

Z konkrétních realizací společnosti a jejich reálných výsledků v tomto odvětví vidíme, že toto téma není pro společnost jen vyprázdněným pojmem ovlivněným aktuálními trendy sebeprezentace, ale skutečným posláním, které společnost KOMA vnímá velice vážně.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 15. 6. 2023
  • zdroj: * Reklamní sdělení

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři