Legenda pokračuje aneb "Bauhaus dvadsať – 21"

Pátek, 25. Únor 2011 - 13:42
| Napsal:

Výstava fotografií Gordona Watkinsona je prvým kritickým a vizuálnym prieskumom dedičstva školy Bauhaus v kontexte súčasného bývania a architektúry vo forme multidisciplinárneho projektu, ktorý prepája architektúru, dizajn a fotografiu.

Fotoalbum: 

V dialógu medzi nadčasovým modernizmom architektúry Bauhaus a víziami súčasných tvorcov ponúka výstava jedinečný pohľad na filozofi u dizajnu, ktorú predstavuje Bauhaus, vo vzťahu k architektúre a jej dôležitosti aj pre dnešnú spoločnosť – od využívania prefabrikátov na vytvorenie dostupného bývania až po vtedajšie idey toho, čo dnes nazýváme udržateľná („zelená“) architektúra.

Výstava „Bauhaus dvadsať – 21“ prezentuje prostredníctvom unikátnych fotografi í vytvorených umelcom Gordonom Watkinsonom dvanásť kultových diel architektúry Bauhaus v dialógu s dvanástimi projektami od mladých i medzinárodne uznávaných súčasných architektov. Výstava, ktorá prepája architektúru, dizajn a fotografi u, kladie dedičstvo Bauhausu do kontextu súčasných architektonických trendov a dokazuje jej vplyv na architektúru 21. storočia. Fotograf Gordon Watkinson sa na týchto vysoko estetických fotografi ách zameriava na výnimočné kvality budov postavených pred rokom 1933 architektmi ako Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Hannes Meyer, Georg Muche a Richard Paulick.

Odstránením nepotrebných prvkov v záujme koncentrovať sa na podstatu, zachytáva Watkinson nadčasovosť modernej architektúry a porovnáva niektoré z jeho najsymbolickejších príkladov so súčasnými, typologicky podobnými budovami.
Na výstave môžeme vidieť diela súčasných architektov a ateliérov ako Allmann Sattler Wappner (DE), Rolf Disch (DE), Hanno Vogl-Fernheim (AT), Fink+Jocher (DE), Galli & Rudolf (CH), Ingvartsen (DK), Graham Phillips (UK), Petzinka Pink (DE), RCR Architects (ES), Sauerbruch Hutton (DE), Werner Sobek a Wingårdhs (SE). Watkinsonov charakteristický vizuálny prístup zdôrazńuje rozmanité dedičstvo školy Bauhaus ako aj formálny jazyk na začiatku 21. storočia.

Početné fotografie, ktoré zdôrazńujú estetiku hnutia Nová vecnosť (Neue Sachlichkeit) a Funkcionalizmu sú doplnené o prezentáciu reedícií nábytku Bauhaus navrhnutého pred rokom 1933 a vyrábaného dodnes a pozývajú návštevníka, aby vedome okúsil nadčasový charakter dizajnu zo začiatku 20-teho storočia v kontexte súčasnej doby.
Škola Bauhaus vznikla zámerne ako protikoncept k estetike historizmu a jej ambície sa rozšírili ďaleko za hranice dizajnu.
Funkčné objekty, byty a domy ako aj zrieknutie sa okázalých detailov – to všetko bolo neoddeliteľnou súčasťou spoločenskej modernizácie, ktorá sa usilovala o odbúranie triednych a sociálnych rozdielov. Súčasťou výstavy sú aj výstižné teoretické texty a architektonické nákresy, ktoré ponúkajú nový pohďad na filozofi u dizajnu Štátnej Školy Bauhaus založenej vo Weimare před 90 rokmi a jej vplyv na ďalšie generácie architektúry. Dnes je táto abstraktná estetika, ktorej zástancom bol Mies van der Rohe, živená viac než kedykoľvek predtým a vylepšovaná vďaka pokročilým stavebným technológiám. Skywood House v meste Denham od Grahama Phillipsa, môže byť považovaný za priameho potomka slávneho Nemeckého pavilónu v Barcelone od architekta Miesa van der Rohe. V tejto súvislosti dokonca také rozdielne objekty ako obytný komplex v Kodani, súkromná škola vo Wädenswil blízko Zürichu, Úrad práce v Reutte/Tirolsko a Villa Roser v Skara/Švédsko všetky nesú spoločné rysy.

Výstavu koncipoval americký fotograf Gordon Watkinson v spolupráci s Foto+Synthesis. Michael Siebenbrodt vybral dvanásť budov Bauhaus-u; dvanásť súčasných projektov vybral Falk Jaeger, ktorý taktiež napísal úvodné texty ku každej časti výstavy.

K výstave prispeli

Prof. Dr. Falk Jaeger je nezávislý kritik, editor a kurátor v Berlíne. V rokoch 1983 – 1988 pracoval pre Inštitút histórie a architektúry na Technickej univerzite v Berlíne. V období 1993 až 2000 pôsobil v Predsedníctve Teórie architektúry na Technickej univerzite v Drážďanoch. Od roku 2001 do 2002 bol šéfredaktorom nemeckého architektonického časopisu Bauzeitung. V roku 1993 získal prvú cenu za kritiku architektúry od Nemeckej spolkovej architektonickej asociácie. Prispel k viacerým publikáciám a výstavám na témy ako teória architektúry, história a ochrana architektúry a vydal okrem iných kníh aj sprievodcu modernou architektúrou, Staviteľstvo v Nemecku (1985), Architektúra Nového Storočia (2001) a od roku 2007 vyšli série monografi í “Jovis Portfolio”.

Michael Siebenbrodt je riaditeľom Múzea Bauhaus vo Weimare. Vydal viaceré publikácie o architektúre školy Bauhaus, jej predstaviteľoch a študentoch. Okrem iného je autorom knihy Bauhaus-Múzeum: Zbierky umenia vo Weimare (1996), chronologického prehľadu umenia a umeleckých škôl vo Weimare v rokoch 1900 až 1930 a prehľadu významných učiteľov a ich prác a teórií. Od 1985 do 1988 pôsobil ako riaditeľ múzea i experimentálneho divadla v Bauhaus Dessau Foundation a Designer Center.

Gordon Watkinson si požičal fotoaparát na hodinu fotografi e, ktorú absolvoval vo svojich 24 rokoch počas štúdia na Virginia Commonwealth University. Napriek tomu, že Gordon nad fotografovaním nikdy seriózne neuvažoval, po absolvovaní kurzu fotografi e ho jeho profesor vyzval k prehodnoteniu svojho povolania a dojednal mu prácu fotografi ckého asistenta. Watkinson strávil posledných 16 rokov ako komerčný fotograf pre širokú klientelu z oblasti reklamy, architektúry, dizajnu a módy. Popri fotografovaní sa venuje aj režírovaniu reklamy, či nakrúcaniu videí, spolupracuje s veľkými podnikmi a špecializovanými značkami pri rozvoji ich vizuálnych stratégií pre cieľové trhy. V priebehu rokov si vyvinul silný cit pre formy i materiály, ktoré ovplyvňovali jeho vizuálny štýl a prehľbili jeho nadšenie pre nadčasový a minimalistický dizajn. Watkinson pôsobí v New Yorku a Paríži

Projekty prezentované na výstve BAUHAUS Dvadsať - 21

Dom v zálive - Weimar, Nemecko,(Georg Muche, 1923)
Dom súčasnosti - Mníchov, Nemecko, (Allmann Sattler Wappner Architekten, 2005)
Riaditeľňa - Weimar, Nemecko, (Walter Gropius, 1923)
Advokátska kancelária - Düsseldorf, Nemecko, (Thomas Pink – Petzinka Pink Architekten, 2004)
Budova Bauhaus - Dessau, Nemecko, ( Walter Gropius, 1925–1926)
Spolková agentúra pre životné prostredie - Dessau, Nemecko, (Sauerbruch Hutton, 2003)
Domy majstrov - Dessau, Nemecko, (Walter Gropius, 1925–1926)
Villa Roser - Skara, Švédsko, (Wingårdhs, 2005)
Sídlisko Törten - Dessau, Nemecko, (Walter Gropius, 1926–1928)
Solárne sídlisko - Freiburg, Nemecko, (Rolf Disch – Büro für Solararchitektur 2002)
Oceľový dom - Dessau, Nemecko, (Georg Muche a Richard Paulick, 1926–1927)
Dom M-Lidia - Montagut, Španielsko, (RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes, 2003)
Moderný obytný dom / sídlisko Weißenhof - Stuttgart, Nemecko, (Ludwig Mies van der Rohe, 1927)
Obytné domy Guldbergsgade a Nørre Allé - Kodaò, Dánsko, (Ingvartsen, 2002)
Úrad práce - Dessau, Nemecko, (Walter Gropius, 1927–1929)
Pracovná komora - Reutte, Rakúsko, (Hanno Vogl-Fernheim, 2006)
Spolková škola spoločného zväzu německých odborov - Bernau bei Berlin, Nemecko, (Hannes Meyer, 1928–1930)
Medzinárodná škola Zürich / Wädenswill - Zürich, Švajèiarsko, (Galli & Rudolf Architekten, 2002)
Pavlačové domy - Dessau, Nemecko, (Hannes Meyer, 1929–1930)
Internát / Garching / Mníchov, Nemecko, (Fink+Jocher, 2005)
Nemecký pavilón - Barcelona, Španielsko, (Ludwig Mies van der Rohe, 1929)
Skywood House - Denham, Veľká Británia, (Graham Phillips, 2000)
Villa Tugendhat - Brno, Česká republika, (Ludwig Mies van der Rohe, 1930)
Dom R128 - Stuttgart, Nemecko, (Werner Sobek, 2001)

Klíčová slova: