Události /

Výstava fotografa Filipa Šlapala připomíná stoleté výročí založení Bauhausu

Stoleté výročí založení Bauhausu ve Výmaru připomene výstava snímků kultovních staveb renomovaného fotografa architektury Filipa Šlapala. Výstavu doprovodí rovněž unikátní dobové filmy a dokumenty, připraven je také cyklus přednášek českých i slovenských historiků architektury a designu, které zprostředkují návštěvníkům specifika a odkaz této výjimečné instituce. Výstava potrvá do 14. dubna, doprovodný program je zdarma.

Galerie Jaroslava Fragnera , 12. 3. 2019

Bauhaus, uměleckou a řemeslnou školu založenou v roce 1919 ve Výmaru, provázelo v průběhu její nepříliš dlouhé existence mnoho překážek (daných politicko-společenskou situací), nucené stěhování do Desavy a posléze do Berlína a nakonec uzavření v roce 1933. V jejím vedení se vystřídali významní architekti Walter Gropius, Hannes Meyer a Ludwig Mies van der Rohe (autor Tugendhatovy vily v Brně) a působila zde řada silných osobností.

Avantgardní umění, individualistické přístupy v soudobých pedagogických reformách, snaha o opětovné přiblížení a propojení umělecké tvorby s řemeslnou výrobou (název Bauhaus odkazoval na esteticky dokonalou středověkou katedrálu vnímanou jako celek propojující díla architektů, kameníků a sochařů v jedné huti – Bauhütte), později zdůrazňovaný zejména průmyslový design a standardizace v architektuře, novátorské rozšíření výuky o vědecké přístupy a výzkumy (optimalizace stavění a bydlení) a výrazné osobnosti (Johannes Itten, Paul Klee, Theo van Doesburg, Wassily Kandinsky, Marcel Breuer, László Moholy-Nagy ad.) představují v moderních dějinách umění, architektury a designu zásadní mezník.

Po patnáct let znamenal Bauhaus inspirativní prostředí, v němž se potkaly zajímavé postavy evropského umění, které v následujících letech rozvíjely různé minimalizující přístupy ve všech odvětvích umění a designu – architektuře, nábytku, návrzích textilií, fotografii, grafickém designu, scénografii ad. V Bauhausu vznikl trubkový nábytek, který dosud používáme, grafický styl, k němuž se vracíme. Je spojen s funkcionalistickou architekturou, „chytrým“ navrhováním dispozice bytu a vybavení místností, praktickým a lapidárním designem, avantgardní fotografií, … Bauhaus ovlivnil nejen tzv. vysoké umění, ale především každodenní život a předměty denní potřeby. Krédem Bauhausu bylo navrhnout design dostupný a soudobý.

Foto: eArch

Filip Šlapal patří v oblasti fotografie architektury v našem prostředí řadu let k nejvýznamnějším autorům. Spolupracuje s ním většina českých renomovaných ateliérů, jejichž stavby jsou prezentovány Šlapalovými fotografiemi na výstavách, publikacích i v mezinárodních médiích. S Galerií Jaroslava Fragnera spolupracoval na výstavách a publikacích Věra a Vladimír Machoninovi a Artscape Norway.

Výstava je doplněna několika dokumenty – záznamem z 20. let (nová výstavba ve Frakfurtu nad Mohanem), rekonstrukcemi tanečních představení Bauhausu (Kurt Schmidt, Wassily Kandinsky, Oskar Schlemmer), filmem o Bauhausu obsahující rozhovory s devíti absolventy školy a dokument o historii domu Tugendhat vznikající v průběhu rekonstrukce v letech 2010–2012. Filmy laskavě poskytl Goethe institut Praha.

Foto: eArch

Významnou součástí výstavy bude cyklus přednášek českých a slovenských historiků architektury a designu, ale rovněž estetiků a politologů. Přednášky se uskuteční přímo v galerii a budou zdarma.

12. března / Ženský element a Bauhaus / Markéta Svobodová

Přednáška bude věnována ženám, které ovlivnily chod Bauhausu – aktivně se podílely na výběru pedagogů nebo na formování samotných výukových systémů jako například Alma Mahlerová, Gertruda Grunowová či zajišťovaly propagaci školy (fotografka Lucia Moholy). V druhé části se přednášející zaměří na úspěšné absolventky školy (Gunta Stölzlová, Otti Bergerová ad.) a studentky, které na Bauhaus přicházely z bývalého Československa. V neposlední řadě budou představeny i ženy stojící za propagací této školy nebo jejich výrobků v Československu.

28. března / Architektonické ozvěny Bauhaus a jeho odkaz / Vladimír Šlapeta

Architekti Bauhausu a jejich méně známé či neznámé realizace v Evropě i USA.

2. dubna / Zahraniční studenti Bauhausu v meziválečném Československu / Markéta Svobodová

V meziválečném Československu působila řada absolventů Bauhausu, kteří zde přišli za prací nejprve z ekonomických a později i z politických a rasových důvodů. Přednáška bude věnována známějším výtvarníkům, jako byli designérka a architektka Friedl Dickerová či grafik a fotograf Werner David Feist, ale i těm méně známým a jejich aktivitám a pracovním kontaktům v první československé republice.

3. dubna / Bauhaus: kultura a politika / moderovaná debata

připraveno v rámci přednáškového cyklu Estetika prostoru, prostor estetiky spolkem Katharsis a ve spolupráci s politologickým spolkem Polis

9. dubna / Vliv a odkaz Bauhausu / moderovaná debata

Petr Kratochvíl, Markéta Svobodová (ÚDU AV ČR Praha), Vladimír Šlapeta (FA ČVUT Praha), Jindřich Vybíral (UMPRUM Praha), Maroš Schmidt (Slovenské múzeum dizajnu Bratislava), Klára Prešnajderová (Slovenské múzeum dizajnu)

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři