Soutěž na nové brněnské nádraží v centru – finalista 1

Pondělí, 16. Květen 2016 - 0:00
| Napsal:

Rada města Brna v úterý 10. 5. schválila výsledky otevřené mezinárodní urbanistické soutěže pro nové brněnské nádraží umístěné v lokalitě pod Petrovem. Soutěž byla obeslána 58 návrhy z Brna, Prahy, Evropy, Spojených států i Číny. Do finálového kola soutěže postoupil i projekt španělského ateliéru BLAU.

Budoucnost centra Brna: BLAU (ES), pohled na hlavní budovu nového nádraží na lokalitě pod Petrovem // finalista – foto © CCEA
Fotoalbum: 

Všechny odevzdané návrhy z 1. i 2. kola včetně vítězného návrhu byly veřejnosti představeny na vernisáži výstavy 10. května 2016 v 19:00 v Domě umění města Brna, výstava zde potrvá do 24. července 2016.

BUDOUCNOST CENTRA BRNA – FINALISTA

BLAU
(Barcelona, ES)

Ramon Bernabe Simo, Tomáš Labanc, Georgia Adamou, Alfonso Bertrán Gil, Sonia Billiard, Albert Casas, Begum Cehreli, Lazar Djuric, Izabela Franczak, Robin Gringhuis, Ferran Iglesias, Paulina Kasza, Roman Kekel, Lucile Kopczynski, Sophia Kunze a Syrine Siala, spolupráce: Ferran Casanovas, Peter Gero, Playtime a Gillem Catalan.

Hodnocení poroty: Koncept návrhu je založen na protažení zeleného pásu Koliště pod terénním zlomem hrany stávajícího nádraží a jeho pokračováním podél kolejového tělesa směrem na jih. Jakkoli je tato celková figura v situačním plánu přesvědčivá, propojení jejích segmentů pouze krčkem nádražního podchodu jí ubírá na síle. Nové nádraží je v projektu definováno jako soustava několika terminálů pro různé druhy dopravy a z toho odvozených funkcí. Tento koncept je však již poněkud neobratně převeden do objemové a prostorové struktury – kompozice budov při hlavním vchodu působí až příliš monumentálně.

Velkou kvalitou návrhu je pečlivě promyšlená strategie rozvoje v takzvaných městských pásech sestávajících z bloků odvozených z měřítka tradiční brněnské zástavby, které mohou díky základním regulačním pravidlům v budoucnu velmi pružně reagovat na dnes ještě neznámé požadavky. Praktické využití vnitřních poloveřejných prostorů prostupných bloků pro širší veřejnost však bylo porotou zpochybněno. Naopak vysoce ceněny byly úvahy autorů o sociální, ekonomické a environmentální udržitelnosti.

Složení poroty: Roger Riewe (předseda poroty), Petr Vokřál (primátor města Brna, 1. místopředseda poroty), Ivan Plicka (2. místopředseda poroty), Martin Ander (námestek primátora), Sándor Finta, Petr Hladík (místostarosta městské části Brno-sever), Matěj Hollan (náměstek primátora), Jiří Oplatek, Jan Pavlíček, Silja Tillner a Jaroslav Wertig.
Náhradníci: Vladimír Šlapeta, Ondřej Chybík a Ivan Lejčar.

Soutěže se zúčastnilo 58 atelierů většinou z Evropy. Celkem na soutěžních návrzích pracovalo více než 350 urbanistů, architektů, inženýrů a dalších odborníků, kteří v několika měsících odvedli pro město Brno přes 160 000 hodin práce.