e-ARCHITEKT se představuje

Pátek, 23. Srpen 2002 - 10:31
| Napsal:

e-ARCHITEKT.cz je nově vznikající internetový architektonický časopis, jehož hlavním cílem by nemělo být jen informovat o nových architektonických počinech, ale pokusit se rozpoutat diskusi /forum/ nad tématem současné architektury. Výsledkem by měla (mohla) být cenná výměna názorů architektů s odbornou i laickou veřejností a to vše s důrazem na kritické vnímání architektury. I proto se časopis stal členem projektu PRSTENEC, kursu kritického vnímání architektury a veřejného prostoru.

Omlouváme se. Tento článek neobsahuje fotoalbum.
Fotoalbum: 

e-ARCHITEKT.cz si neklade za cíl pouhé hodnocení výsledků práce architektů. Chce vnímat profesi architekta komplexně a odhalovat pozadí tvůrčích přístupů v procesu navrhování /sen/, přinášet aktuality z oboru, představovat komplexně výsledky architektonických soutěží /salon/ . V počítačové rubrice přinášet názory praktikujících architektů na programové produkty užitečné pro jejich tvorbu /den/ . Cílem je naučit se využívat relativně mladého média k výměně názorů a získávání informací z našeho oboru. /linky/ S tím souvisí pravidelné přinášení zajímavých informací z internetového prostoru, spočívající v širším představování informačně zajímavých či jinak užitečných webových stránek.


Zda-li se tyto smělé plány podaří zrealizovat beze zbytku, není jen otázkou pro vydavatele tohoto e-zinu, ale také pro čtenáře a zájemce o architekturu, budou-li schopni a ochotni své myšlenky a názory prezentovat. Podstoupí tak možná rizika vyplývající ze samotné podstaty subjektivního hodnocení architektury.

Klíčová slova: