MATKA aneb Poslední pláč

Středa, 27. Listopad 2002 - 6:32
| Napsal:

Parafráze nedávno uvedené hry Volby děkana FA Jednoaktovka na klasické téma - Obsah nebo Forma Z originálu nedávno uvedené hry Volby děkana FA volně přeložil Daniel Žalman hrají: Matka - Akademický senát FA Otec - Děkan FA Starší dítě - FA Nenarozené dítě - Nová (budova) FA ------------------------------------------ Pár let to bude, jistý čas, k duši Matky promlouval snad nějaký hloupý hlas, že by se mělo něco stát! Co mě to ruší, říká si, co mě kdo obtěžuje, něco je špatně asi, co? Proč nemám klid?

Že moje dítě pokulhává,
že moje dítě stůně?
Kdepak! To není ono.
A v tom na to přišla,
tak zrodím nové,
nové dítě ve svém lůně

A navštívila lékaře,
co on si o tom myslí

Milá Matko, praví lékař,
za pár let, já popřeji Vám,
snad k překrásnému robátku,
však jistou dobu pozoruji,
není všechno v pořádku,
raději to řeknu přímo,
myslet, bude pozpátku!

Hned hněv ovládl Matku celou,
moje dítě, nepřipouštím, tak to není
doktor prý a mluví takto
co je zač, co že umí?
zdravotnictví, hloupý obor

Což takovéhle my si tady trpíme?
a nechci věřit, každý měsíc
pojištění mu platíme?
O maličkém takto mluvit!

A prý dostal by ho z toho,
kdyby na výchově podílel se,
bláhoví a impulzivní,
ti se ke mně nehodí,
ať jiný Otec pochystá se,
mám jiný vkus, mám jiné představy

Mě nezajímá zdravé nitro,
ni žádné sklony k osvětě,
ať zplodí ho ten, kdo má styky,
kdo představí ho ve světě,

A když hlupci budou zkoumat,
že prý ho nikdy neviděli,
že prý ho nikdy neslyšeli,
řekne můj muž, řekne klidně,
však jaký otec, tak i syn,
tak v čem je problém,
v čem je splín,
mě přec znáte, já ve světě hraji prim!

Co říci k této Matce,
o jedno dítě nestará se,
už chce další, shání Otce,
však jen tak pro formu,
snad aby neřeklo se,
snad aby jednoho dne nestalo se,
že řekne Otec,
že řeknou Děti,
oné Matce,
Táhni!

Klíčová slova: