Nízkoenergetické domy 3

Středa, 25. Červenec 2012 - 2:00
| Napsal:

Stavební řešení, technická zařízení, vzduchotěsnost nízkoenergetických a pasivních domů se rychle vyvíjejí. Začínájí se také navrhovat domy energeticky nulové a nezávislé. Proto kolektiv odborníků v čele s Janem Tywoniakem sestavil novou publikaci, která se této problematice velmi podrobně věnuje.

název Nízkoenergetické domy 3
podtitul nulové, pasivní a další
autor Tywoniak Jan a kolektiv
vydal Grada
formát 17×24 cm
počet stran 204
datum vydání 22. 5. 2012
ISBN 978-80-247-3832-1

Kniha uvádí obecné souvislosti, konkrétní technické informace i příklady realizací z Česka, Rakouska a Německa a komentované požadavky a doporučení nové tepelně-technické normy ČSN 73 0540-2 platné od listopadu 2011. Pozornost se věnuje souvislostem stavebního řešení a systémům technických zařízení budov.

V samostatných kapitolách se dále hovoří o vzduchotěsnosti budov a malých fotovoltaických systémech pro budovy. Promítají se sem i výsledky výzkumných prací na Fakultě stavební ČVUT v Praze, pracovišti autora knihy. Mezi podrobně popsanými příklady najdeme tři rodinné domy, dva bytové domy, mateřskou školu, velkou základní školu, výzkumné centrum, informační a vzdělávací centrum i revitalizaci průmyslové čtvrti.

Barevný svět architektury.

Diskuse: