Vyšla nová kniha Sochy a města. Morava. Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945–1989

Sobota, 23. Květen 2020 - 0:38
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Pardubická Univerzita vydala novou knihu Sochy a města. Morava. Publikace se týká vybraných děl ve veřejném prostoru po druhé světové válce. Kniha pozoruje tvorbu jednotlivých uměleckých center a osobností na Moravě v socialistické době a obsahuje rozsáhlý katalog s barevnými fotografiemi.

Kniha Sochy a Města Morava - Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945 - 1989. Zdroj: Martina Mertová
Fotoalbum: 

Reprezentativní publikace mapuje vybraná díla socialistického období, která doplnila mezi lety 1945 – 1989 veřejný prostor měst i venkovských lokalit na Moravě. Umělecké realizace spojené s architektonickými a urbanistickými projekty jsou představeny na čtyřech stech stranách. V úvodní části čtenář najde obecněji zaměřené studie o fungování systému zakázek, politické kontrole umělecké tvorby, současné ochraně poválečného umění a o uměleckých centrech v jednotlivých regionech. Následuje rozsáhlý katalog doplněný barevnými fotografiemi, ve kterém je zařazeno 505 realizací. „Čtenář zde najde pomníky, sochy, reliéfy, mozaiky, sgrafita, grafické prvky ale i rané landartové realizace“ ozřejmuje za editorský tým Michaela Čadilová.    

Kniha Sochy a Města Morava - Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945 - 1989. Zdroj: Martina Mertová

Kniha završila topografickou část projektu České umění 50. – 80. let ve veřejném prostoru, evidence, průzkumy a restaurování financovaného MK ČR v rámci programu NAKI, na kterém v letech 2016-2019 spolupracovaly Univerzita Pardubice a VŠCHT Praha. Publikace navazuje na údaje databáze poválečného umění ve veřejném prostoru Sochy a města, která sleduje území celé České republiky a je veřejně přístupná od loňského roku. 

Knihu je možné zakoupit v e-shopu Univerzity Pardubice.