A

Architekti A B.K.P.Š.

Ateliér

Naša spoločnosť poskytuje komplexné projektové a inžinierske služby v rozsahu autorizácie v intenciách zákona č. 138/1992 Zb. ako aj inžinierske výkony pre investorov – zaobstaranie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

V rámci komplexnosti projektových služieb spracovávame aj projekty nevyžadujúce legislatívne konanie /interiéry, výstavy, divadelné scény,.../

Vykonávame funkciu generálneho projektanta. Kompletné externé projektové výkony sú zabezpečované na zmluvnom základe s autorizovanými profesistami resp., s kooperujúcimi firmami, s ktorými dlhodobo úspešne spolupracujeme.

Ťažiskom prác sú objekty: kancelárie, bytové stavby (rodinné domy, bytovky, obytné súbory), kultúrne a občianske stavby, hotely, priemyslové stavby, urbanizmus, interiéry,...

Do dnešnej podoby spol. s r.o. sa niekoľkokrát transformoval.

    kontaktní údaje:
  • adresa: Česká republika
  • e-mail: architekti@bkps.sk
  • www: www.bkps.sk
Generální partner
Hlavní partneři