KOGAA - The Distillery

The Distillery - Social Reactor je “zdola iniciovaný” projekt konverze již nevyužívaného lihovaru v multifunkční centrum, nabízející sdílené kanceláře a prostory pro kulturní a vzdělávací akce.Jde o první prototyp “sociálního reaktoru”, který vznikl v laboratoři architektonického studia KOGAA. Tématem této platformy je organický rozvoj hibernujících městských lokací pomocí nástrojů architektonické adaptace.

V kontextu post-industriálního města s minulostí ovlivněnou textilním průmyslem je The Distillery příkladem toho, jak se z prázdné nemovitosti může stát lokalita plná života, která hraje aktivní roli v urbanistické a ekonomické transformaci svého nejbližšího okolí a kvality života ve městě.

Foto: EARCH

Tato čtyřpatrová budova je poslední zachovanou stavbou lihovarského komplexu původních sedmi vzájemně propojených objektů, postaveného brněnskou židovskou rodinou Deutschů na konci 19. století. Současný program budovy je rovnoměrně rozmístěn do tří pater a různých typů místností, čímž vzniká dynamické a podnětné pracovní prostředí.

Od chvíle nástupu nových uživatelů, byly všechny konstrukční a dispoziční zásahy vedeny ve smyslu postupné programové reaktivace podřízené nejlepšímu využití stávajících prostor. Například největší halový prostor, který dnes funguje jako co-working, sloužil v první fázi jako prostor pro krátkodobé využití, poté byl technicky (akustika a elektroinstalace) a konstrukčně (izolace) vybaven pro potřeby projekčního sálu brněnského kina Art, a v nedávné době byl finálně rozdělen na dvě patra, která obsahují zasedací místnost, kuchyňku, knihovnu, několik brain-storming zón a sdílenou kancelář pro 10 rezidentů.

Foto: EARCH

Vlastní konstrukce této vestavby je z 80% tvořena materiálem recyklovaným z výstav, které navrhovalo studio KOGAA.

Jedním z posledních a nejvýraznějších stavebních zásahů je odstranění trámového stropu mezi druhým a třetím podlažím. Vznikl tak převýšený mezonetový prostor se dvěma ochozy. Spodní podlaží mezonetu slouží jako prostor pro prezentace, přednášky a workshopy, zatímco na ochozech jsou umístěny ateliéry.

Foto: EARCH

Pro rozšíření portfolia služeb The Distillery, byla kabina původního dopravního výtahu přebudována na pop-up bar. Samotná kabina slouží jako přípravna, v šachtě je uloženo technické zázemí, sklad je ve sklepě a prostorem pro zákazníky se stal dvůr. Omezený prostor kabiny tak dal vzniknout bezpochyby nejmenšímu baru v České republice.

Nedostatek prostorných a přitom cenově dostupných kancelářských prostor v centru města se stal bodem zájmu architektů ze studia KOGAA. Pod hlavičkou Social Reactor tak hledají nové partnery a místa s potenciálem být konvertována a adaptována.

Foto: EARCH

 

Foto: EARCH

Historie lihovaru

Historie lihovaru začíná v roce 1851, kdy židovský obchodník Max Deutsch obdržel jednoduché tovární oprávnění k výrobě rosolky a likérů. Jeho zápis v obchodním rejstříku zahrnoval také obchod s jatečním dobytkem či lisovaným droždím. Jeho synové Heinrich a Anton, figurující jako firma Brüder Deutsch, zažádali v roce 1911 o změnu živnosti z obchodu s dobytkem na pálení lihovin. O sedm let později zahájila firma výrobu lihovin na Pekařské 76/78, v místech dnešního areálu. Předmětem podnikání byla výroba lihových nápojů, ovocných šťáv a octa, později také obchod s vínem.

Po okupaci Československa byla firma jako židovský majetek dána pod nucenou správu říšského protektorátu, v roce 1941 byl vynucenou kupní smlouvou majetek prodán a svěřen do správy Elisabeth Jemelikové. Firma dostala název L. Jemelik, Likör und Fruchtsäftefabrik, Wein und Essighandel v Brně. Část rodiny Deutschů, která zůstala v Československu, byla odvedena do koncentračních táborů. Po osvobození v roce 1945 byla firma považována za německý majetek a došlo k jejímu znárodnění, nicméně přeživší část rodiny Deutschů zažádala o vrácení majetku a jejich žádost byla vyřízena kladně. Zánik rodinného podniku je poněkud nejasný, nicméně byl v roce 1952 vymazán z obchodního rejstříku z moci úřední.

Bližší historie lihovaru od 50. let 20. století není prozatím zcela objasněna, čerpáme pouze z informací od pamětníků. Ti uvádějí, že budova patřila společnosti Fruta, která zde vyráběla vinný destilát Dupuis. Další informace jsou nyní předmětem pátrání.

  • autor: *
  • publikováno: * 24. 9. 2018
Generální partner
Hlavní partneři