Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM)

bio/motto:

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885. Po celou dobu své existence se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce v zemi. Důkazem je množství úspěšných absolventů, kteří patří mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice České republiky. Škola se dělí na katedry architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a katedru teorie a dějin umění. Jednotlivé katedry se dále člení na ateliéry dle své odborné specializace, vedené uznávanými osobnostmi české umělecké scény. Dvakrát do roku je škola otevřena veřejnosti při prezentacích studentských prací “Artsemestr“. Každoročně pořádá více než 15 výstavních akcí, z toho polovinu v zahraničí. Pražská UMPRUM, jako jediná škola bývalých postkomunistických zemí, figuruje v indexech prestižních evropských a světových uměleckých učilišť. V celosvětovém hodnocení QS World University Rankings zaujala pozici mezi 50-100 nejprestižnějších uměleckých škol světa.

  • Město: Praha 1-Staré Město
  • E-mail: podatelna@vsup.cz
  • www: www.umprum.cz

Generální partner
Hlavní partneři