ZETTE atelier

ateliér
bio/motto:

ZETTE ateliér s. r. o. byl založen v srpnu 2009. Architekt Zdeněk Balík tak plynule navazuje na svou praxi z předchozích 4 let. Architektura, urbanismus, tvorba zahrad a interiér jsou projekční oblasti, na které se ateliér specializuje. Vypracovává architektonické studie, dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení a realizační dokumentaci, současně nabízí komplexní služby klientům v oblasti přípravy staveb, inženýring a zajišťování autorského a technického dozoru během realizace stavby.


Generální partner
Hlavní partneři